Organizacja i funkcjonowanie służby dyplomatycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i funkcjonowanie służby dyplomatycznej - strona 1 Organizacja i funkcjonowanie służby dyplomatycznej - strona 2

Fragment notatki:

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY DYPLOMATYCZNEJ Dyplomacja - działalność kompetentnych organów państwa w sferze stosunków międzynarodowych.
Służba dyplomatyczna - organy państwa i członkowie organów, którzy wykonują funkcje dyplomatyczne w imieniu państwa i na rzecz tego państwa, ale w innych państwach.
W skład służb dyplomatycznych wchodzą: -ambasady (stałe misje dyplomatyczne, nuncjatury papieskie /watykańskie
-państwa dyplomatyczne
-misje specjalne
-stałe przedstawicielstwa państw w organizacjach międzynarodowych
Ambasada - najwyższe rangą przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa wysyłającego w państwie przyjmującym.
Nuncjatura - najwyższe rangą przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa watykańskiego w innym państwie.
Poselstw już się nie tworzy, lecz istnieje zapis prawny pozwalający na ich tworzenie.
Stałe przedstawicielstwo dyplomatyczne powoływane w organizacjach międzynarodowych z najwyższej rangi ambasadorami. Jest najwyższą rangą.
Państwo wysyłające - to państwo, które tworzy na terytorium innego państwa ambasadę i wysyła tam dyplomatów.
Stosunki międzynarodowe - stosunki między państwami i organizacjami międzynarodowymi.
Rodzaje organizacji: - międzynarodowe organizacje o charakterze rządowym - ich członkami mogą być tylko państwa, które reprezentowane są przez rząd. Np. ONZ, NATO, UE.
- międzynarodowe organizacje o charakterze pozarządowym - członkami ich nie są państwa, lecz oby fizyczne lub inne organizacje. Np. PCK, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Półksiężyca. Organizacja taka może nabyć osobowość prawną, ale na zasadach prawa cywilnego. Ma takie uprawnienia, jak państwo.
Polityka zagraniczna: -uznanie państwa de facto
-uznanie państwa de iure - w chwili, gdy państwa nawiązujące stosunki dyplomatyczne uznają swoją państwowość
Stosunki dyplomatyczne - stosunki najwyższej rangi, nawiązywane za pomocą umów. Są to oficjalne stosunki między państwami.
Przez politykę zagraniczną rozumiemy cele, które państwo chce osiągnąć przy współpracy z innymi państwami. Strategia celów i taktyka osiągania ich w stosunkach międzynarodowych.
Czynniki kształtujące politykę zagraniczną:
Przedmiotowe
-racja stanu
-ustrój społeczno -polityczny
-położenie geograficzne
-potęga ekonomiczna (rozwój)
-siła militarna
-stan etniczny
-stosunki z sąsiadami
-sojusze militarno - wojskowe
-doktryny polityczno - wojskowe
-wydarzenia międzynarodowe, stanowiące zagrożenia (terroryzm)
Podmiotowe
-władza ustawodawcza
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz