Czyn społeczny

Wychowanie państwowe - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1393

do ojczyzny przełożone na codzienne działania.(moralne, dobrowolne, świadome) H. Podolska - czyny społeczne...

Postulaty szkoły humanitarnej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

. Przestępstwo musi mieć charakter czynu społecznego. Przestępstwo jest społecznie szkodliwe. Zagrożony karą...

Typy czynu zabronionego

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski
 • Prawo karne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2485

nie może być arbitralna Typ czynu zabronionego i jego funkcja Czyny społeczne występujące w normach, podzielić możemy...

Oświata powojenna - stalinizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1092

, akademie, organizowano też „czyny społeczne”. Uczniowie byli zobowiązani do zbierania makulatury, złomu...

Pojęcie i przedmiot prawa pracy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Teresa Liszcz
 • Prawo pracy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 826

czynu społecznego *nałożonego przez decyzję administracyjną, orzeczenie sądu (praca jednostronnie...