Cześnik - strona 4

Żeromski Stefan - Popioły

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1190

-historyczną panoramę Ż. pokazał szlachtę np. starego cześnika Olbromskiego (ojciec Rafała), który potrafi...

Wyspiański Stanisław - Wyzwolenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 840

się w pochodnię. Cześnik mówi: Bo do czubków zamknąć każę! Kaznodzieja - ojciec Wacław Nowakowski (cywilnie...

Historia administracji

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Historia administracji
Pobrań: 532
Wyświetleń: 5719

, cześnik, komornik i koniuszy. Na Węgrzech i w Czechach głównym urzędem był palatyn, zwany też nadwornym...

Ustroje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1414

i sąd skarbowy Urzędnicy: Nadworni: Stolnik Cześnik Komornik Marszałek Centralni: Wielki justycjariusz...

III PANSTWO FEUDALNE

Pobrań: 140
Wyświetleń: 1722

, wgląd we wszelkie sprawy na piśmie , wymóg wykształcenia), służba nadworna (komornik , cześnik , stolnik...

Ustrój RP Szlacheckiej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sławomir Maszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 784

SŁAWOMIR MASZEWSKI USTRÓJ RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ OBYWATELE W połowie XVI wieku szlachta stanowiła ok. 500 tys. osób, czyli 8% społeczeństwa. Potem średnia wzrosła do ok. 10%. Ludność Rzeczypospolitej wzrosła wówczas do ok. 8 mln. Liczebność szlachty na tle innych krajów Europy wskazuje pon...

Historia Powszechna-zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Gawron
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 595
Wyświetleń: 980

też: Konstabl Cześnik Dygnitarze ci zazwyczaj dziedziczni reprezentowali interesy swej klasy i ograniczali wł...

Historia Powszechna Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2408

wojskiem, dlatego przyjęła się dla niego nazwa wojewody. Cześnik - zarządzał piwnicami władcy, Stolnik...