Czasownik posiłkowy

note /search

Funkcje języka wg R. Jakobsona

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 6454

form czasownika posiłkowego, przysłówków i przyimków) - rozbudowana prozodia (często) - poszczególne...