"Used to"- tworzenie konstrukcji i ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

podmiot + used to + infinitive Znaczenie
Forma used to + infinitive jest używana do mówienia o przeszłych przyzwyczajeniach i stanach, które w teraźniejszości nie mają już miejsca.
Przykłady:
I used to smoke a lot, but now I don't smoke. [Kiedyś dużo paliłem, ale teraz nie palę]
That building used to be a church. [Ten budynek to kiedyś był kościół]
Uwaga: Used to. występuje tylko w formie przeszłej i nie posiada formy teraźniejszej podobnie jak nie ma form progressive, perfect i infinitive. Kiedy mówimy o nawykach i stanach teraźniejszych najczęściej używamy po prostu czasu Present Simple.
Przykłady:
He used to drink a lot. [Kiedyś dużo pił] - przeszłość.
He drinks a lot [Dużo pije] - teraźniejszość.
Pytania i przeczenia tworzymy w sposób typowy, czyli za pomocą czasownika posiłkowego d id . Przykłady:
Did you use to smoke a lot? [Czy paliłeś kiedyś dużo?]
I didn't use to be good at math. [Nie byłem kiedyś dobry z matematyki]
Kiedy used to nie jest używane
Forma used to jest używana tylko do wyrażania przyzwyczajeń lub stanów z przeszłości, które zmieniły się lub zostały zakończone i nie są już prawdziwe w teraźniejszości. Formy used to nie stosuje się do mówienia o wydarzeniach przeszłych, czasie ich trwania lub do mówienia ile razy coś miało miejsce. Przykłady:
I visited London last week. [W zeszłym tygodniu odwiedziłem Londyn]
I used to visit London every summer when I was young. [Kiedy byłem młody odwiedzałem Londyn każdego lata]
I worked with him for six years. [Pracowałem z nim sześć lat]
I used to work six days a week. [Kiedyś pracowałem sześć dni w tygodniu]
Szyk zdania
Niektóre przysłówki takie jak np. always, never, sometimes mogą występować przed słowem used to. Jest to typowe dla mowy potocznej. W stylu formalnym przysłówek pojawia się raczej po słowie used.
Przykłady:
I never used to take drugs. [Nigdy nie brałem narkotyków] - nieformalne
I used never to take drugs. - formalne.
Uwaga: Pamiętaj, że forma used to + infinitive ma inne znaczenie niż forma be used to + gerund I Complete the sentences with an appropriate form of used to. When I was a child I ­­­­­­­____________ drink a lot of milk, but now I hate it.
When (you)________________attend a dancing class?
When my brother was studying he _____________________ come home very often; we _____________________ see him once or twice a year.


(…)

… and it's me who give commands.
When my daughter was a newborn, she _______________________ cry a lot. People say that she is still very calm child.
When my brother was a child he ___________________________ eat a lot of junk food but now he is a vegetarian and he leads a healthy life.
Translate:
1. My mother used to bake an apple pie every Saturday.
2. She used to go to the cinema every Monday.
3. He…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz