Cytozyna - strona 4

Mutageneza - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekotoksykologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

- cytozyna, tymina cukier (deoksyryboza) fosforan Wyższy poziom zorganizowania DNA to nukleozydy: zasady...

Zniszczenie helisy-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

, poli-dC, mogą się przekształcić w poli-dC+ (dodatnio naładowana cytozyna) i poli-dG x poli-dC. Dla nici...

Mutacje i naprawa DNA

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1995

deaminacja 5-metylocytozyny - tymina (trudna do rozpoznania) deaminacja cytozyny - uracyl (łatwo rozpoznawana...

Genetyka - mutacje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1834

pełną mutację. Metylacja cytozyny - zapobiega zwielokrotnieniu trójek, wyciszenie genu. Pląsawica...

Struktura chromatyny

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239

tylko histony, ale także samo DNA w postaci metylacji cytozyn w obrębie wysp CpG; wyst. u ssaków i roślin...

RNA-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

zaangażowane są jako akceptory 1N i 3N adeniny, proton grupy aminowej guaniny i grupa ketonowa cytozyny...

Genomika i proteomika - wykład 7

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genomika i proteomika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1400

- chimeryzm tandemowy Edycja RNA – jest to posttranskrypcyjna obróbka mRNA, np. modyfikacja cytozyny w uracyl...

Genetyka - kod DNA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Genetyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1232

); w mitochondrium - tryptofan różnice w cytozynie: ~ 5-metylocytozyna - rośliny ~ 5-hydroksymetylocytozyna - fagi...