Credit default swap

note /search

Sekurytyzacja aktywów- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 182
Wyświetleń: 861

swap'a kredytowego (Credit Default Swap) - pewnego rodzaju gwarancja, ubezpieczenie Transakcja powoduje...

Swap

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1484

towarowy (ang. commodity swap), 15. swap na zwłokę w spłacie kredytu (ang. credit default swap), 11...

Kryzys w Grecji 2010- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1827

ta znajduje potwierdzenie w gwałtownych wzrostach notowań instrumentów pochodnych CDS (ang. credit default...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
  • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 637
Wyświetleń: 5474

) Credit default swap (CDS) - jedna ze stron (sprzedawca; protection seller) zobowiązuje się, że w razie...

FINANSE opracowania SUM UEK

  • Finanse
Pobrań: 1918
Wyświetleń: 5082

Etymologia pojęcia ?finanse?. Finire, finare, finatio. Początki pieniądza, starożytność. Wymiana towar za towar. Nadwyżki, niedobór dóbr. Szlachetne kruszce, sztabki złota, sztabki srebra. Bicie monet. System monetarny. Reforma pieniężna Karola Wielkiego - 800 r. p.n.e. Rozwój handlu. Reforma groszo...

Zagadnienia z finansów

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1729

...Współcześnie przez finanse rozumie się ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gospodarczą i społeczną człowieka. Przedmiotem nauki finansów są przede wszystkim zjawiska związane z tworzeniem pieniądza przez bank centralny oraz kreowaniem pieniądza przez banki komercy...