Ciek wodny - strona 14

środowisko.doc

 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu...

Notatki geografii osadnictwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Miszewska
 • Geografia osadnictwa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1603

i cieków wodnych jest bardzo ważna dla gospodarki rolnej, nawet poziom wody gruntowej oraz głębokość występ...

Zagrożenia cywilizacyjne - zaliczenie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Jan Rutkowski
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

cieków wodnych itp.), • intensywnej gospodarki rolnej, • użycia niewłaściwych maszyn rolniczych...

MAC Panstwo 2.0-Nowy start dla e-administracji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kamil Czaplicki
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

PAŃSTWO  2.0   NOWY  START  DLA  E-­‐ADMINISTRACJI   WARSZAWA,  KWIECIEŃ  2012   Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji R e d a k c j a : Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji. Z e s p ó ł a u t o r s k i : Agnieszka Boboli, Tomasz Jeruzalski, Małgorzata Olszewska, Renata Pale...

Opracowanie - wodociągi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Magdalena Ciejak
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1568

biologicznego w cieku wodnym. Zwykle przyjmuje się, że w zależności od rzeki może on wynosić od 0,5 do 1,5 SNQ...

Tworzywa sztuczne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

odwadniających przy korpusach dróg, na zboczach i na skarpach, wykonywania przepustów dla cieków wodnych, przejść...