Tworzywa sztuczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tworzywa sztuczne - omówienie - strona 1 Tworzywa sztuczne - omówienie - strona 2 Tworzywa sztuczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Przez pojęcie tworzywa sztuczne rozumiemy użytkową postać wielkocząsteczkowych związków chemicznych zwanych polimerami. Polimery otrzymywane są w wyniku polireakcji małych cząsteczek organicznych (monomerów),a mianowicie: polimeryzacji (np. polichlorek winylu, polistyren, polietylen,polipropylen, polioctan winylu), polikondensacji (np.poliestry,poliamidy)
polimery fenolowo-formaldehydowe, mocznikowo- i melaminowo-formaldehydowe) i poliaaddycji (np. żywice epoksydowe i poliuretanowe), a także w wyniku
modyfikacji naturalnych związków wielkocząsteczkowych (pochodne celulozy,
kauczuku, kazeiny).
Ze względu na właściwości użytkowe polimery dzieli się na elastomery
i plastomery.
Elastomery poddane obciążeniom w temperaturze ok. 20°C wykazują
znaczne odkształcenia o charakterze sprężystym (powyżej 100%, np. kauczuk).
Plastomery natomiast wykazują skłonność do odkształceń plastycznych i w zale-
żności od zachowania się podczas ogrzewania dzielą się na polimery: termoplas-
tyczne i termoutwardzalne.
Polimery termoplastyczne o budowie liniowej lub rozgałęzionej również
w temperaturze podwyższonej, pod wpływem ogrzewania, miękną i uplastycz-
niają się. Wielokrotne ogrzewanie nie powoduje u nich zaniku plastyczności
i zdolności do formowania. Polimery takie mogą być więc kształtowane
wielokrotnie.
W polimerach termoutwardzalnych pod wpływem podwyższonej tem-
peratury zachodzą nieodwracalne procesy wywołane powstaniem struktury
usieciowanej, z którą związana jest ich nietopliwość. Z tego względu mogą być
one kształtowane tylko jednokrotnie. W przypadku niektórych polimerów
proces nieodwracalnego sieciowania może zachodzić w temperaturze normalnej
w drodze chemicznej przy udziale specjalnych utwardzaczy. Polimery takie noszą
nazwę chemoutwardzalnych.
Składniki tworzyw sztucznych
Polimery w swej formie użytkowej rzadko występują w postaci „czystej",
w zależności bowiem od przeznaczenia zawierają różnego rodzaju dodatki.
W ogromnej większości przypadków polimery stosowane są w postaci
wieloskładnikowych kompozycji, w skład których wchodzą plastyfikatory,
stabilizatory, barwniki, środki smarne ułatwiające przetwórstwo, środki obniżające palność oraz wypełniacze i nośniki.
Plastyfikatory, zwane również zmiękczaczami, polepszają elastyczność
i giętkość polimerów, a tym samym i tworzywa sztucznego, zapewniając te
właściwości nawet w obniżonej temperaturze.
Ułatwiają również przetwórstwo nie zmieniając charakteru chemicznego


(…)

… certyfikatu lub aprobaty technicznej. Powinien być również znak budowlany „B".
Zastosowanie wiatroizolacji.
Wiatroizolacja jest potrzebna w drewnianych i stalowych ścianach szkieletowych zewnętrznych, jeśli materiałem izolacyjnym jest wełna mineralna lub szklana. Wówczas folie wiatroizolacyjne układa się na płytach poszycia.
Podstawowe właściwości wiatroizolacji:
od strony zewnętrznej nie przepuszcza wiatru…
…, spodnia zaś może być moletowana. Produkowane są folie izolacyjne
grubości od 0,2 do 2 mm.
Folię izolacyjną z PCW stosuje się w obiektach narażonych na działanie
wody, roztworów soli oraz rozcieńczonych ługów, kwasów organicznych
i mineralnych, gdy temperatura środowiska nie przekracza + 40°C. Nie jest ona
odporna na działanie rozpuszczalników organicznych, tłuszczów i olejów,
stężonych kwasów i alkaliów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz