Budownictwo - pytania nr 4 hydroizolacje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budownictwo - pytania nr  4 hydroizolacje - strona 1 Budownictwo - pytania nr  4 hydroizolacje - strona 2 Budownictwo - pytania nr  4 hydroizolacje - strona 3

Fragment notatki:

PYTANIE NR 4 - HYDROIZOLACJE Pytanie 3 1 Rodzaje wód w gruncie i związek z doborem izolacji W gruncie wyróżniamy dwa rodzaje wody. Wodę działającą na budynek parciem hydrostatycznym oraz wodę która nie działa na budynek parciem hydrostatycznym. Od tego uzależniony jest dobór hydroizolacji. Woda nie wywierająca parcia występuje w gruncie powyżej poziomu wody gruntowej, budynek posadowiony powyżej PWG wymaga lżejszego typu izolacji, gdyż woda nie wdziera się do budynku „na siłę”. Stosuje się izolacje powłokową, izolacje warstwową lub folię z tworzyw sztucznych. Dodatkowo izoluje się budynek izolacją poziomą zabezpieczającą przed podciąganiem kapilarnym wody.
Woda wywiera parcie hydrostatyczne na budynek gdy ten posadowiony jest poniżej PWG, oraz na gruntach o dużej spoistości. Wtedy woda „na siłę” wdziera się do środka budynku, nawet przez najmniejszą szczelinę, dlatego potrzebna jest bardzo szczelna hydroizolacja, Najczęściej wykonuje się ją z wielowarstwowej izolacji papowej, izolacji z folii lub mas syntetycznych, powłok asfaltowych zbrojonych tkaniną.
Pytanie 2, i ponoć według Krzyśka odnosi się też do pytania nr 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 8. Narysuj i omów dwa przypadki rozwiązania hydro-izolacji uwzględniające różnice pomiędzy izolacją przeciwwilgociową i przeciwwodną. Izolacje wodochronne części podziemnych budowli dzielimy na : Izolacje przeciwwilgociowe, chroniące obiekty budowlane przed działaniem wody nie wywierającej parcia hydrostatycznego, tj. izolacje fun­ damentów i podziemi obiektów posadowionych powyżej poziomu wód grunto­ wych; w przypadku gruntów spoistych dodatkowo wymagane jest przy tym spe

(…)

… się ziemią. Można też stosować płyty z wełny mineralnej. Wełnę przykleja się wówczas lepikiem na gorąco do zagruntowanej ściany. Powierzchnię zewnętrzną płyt przed zasypaniem ziemią należy również zabezpieczyć lepikiem na gorąco.
13.
Izolacja fundamentów Piotr Miączyński, ik 30-11-2000 16:41 Właściwa konstrukcja fundamentu nie decyduje jeszcze o trwałości obiektu. Ściany fundamentowe mają bowiem bezpośredni…
… dodatkowo wymagane jest przy tym specjalne odprowadzenie wód opadowych z sąsiedztwa obiektu, np. przez odpowied­nie wyprofilowanie spadków na powierzchni terenu.
Izolacje przeciwwilgociowe mogą być wykonywane w postaci izolacji powło­kowej lub izolacji warstwowej papowej bądź folii z tworzyw sztucznych. Izolacje poziome z reguły wykonuje się jako izolacje warstwowe. Zabezpieczają one przed podciąganiem wody kapilarnej włoskowatej z gruntu. Izolacje pionowe, wykony­wane jako izolacje powłokowe lub warstwowe, zabezpieczają przed wilgocią prze­nikającą w kierunku bocznym i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt.
Izolacje przeciwwodne, chroniące obiekty budowlane lub ich czę­ści przed działaniem wody wywierającej ciśnienie hydrostatyczne, w tym również wody naporowej i artezyjskiej. Dotyczy to fundamentów budowli lub części pod­ziemnych posadowionych w gruntach o zwierciadle (poziomie) wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia budowli oraz w gruntach spoistych o zwierciadle wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia budowli, jeśli nie zastosowano specjalnych (dodatkowych) sposobów odprowadzenia wód opadowych z bezpo­średniego sąsiedztwa budynku.
Izolacje przeciwwodne powinny stanowić szczelną, ciągłą przeponę (mem­branę) wykonaną z materiałów rolowych lub w postaci powłok nakładanych me­todą natrysku i mogą być wykonane w postaci:
wielowarstwowej izolacji papowej,
izolacji z folii lub materiałów rolowych z tworzyw syntetycznych,
powłok asfaltowych zbrojonych tkaniną lub matą szklaną,
powłok z asfaltowych emulsji i lateksów mas syntetycznych zbrojonych welo­nem lub włóknem szklanym,
powłok…
… muru mieszanki cementu portlandzkiego i specjalnego aktywatora. Niestety wiele badań wykazuje nieskuteczność tej metody. Podobnie jak metody wykorzystującej zjawisko elektroosmozy, czy wręcz hochsztaplerskiej metody mającej rzekomo osuszać przy użyciu fal elektromagnetycznych przejętych z magnetyzmu ziemskiego i przetworzonych przez zwój drutu i kondensator. W Polsce produkt sprytnego niemieckiego…
… malarskich. Na takich ścianach rozwijają się grzyby domowe, powstają plamy i wykwity solne, a wytworzony w takich pomieszczeniach mikroklimat bardzo niekorzystnie wpływa na zdrowie ludzi. Procesy destrukcyjnego działania wilgoci, chociaż przebiegają stosunkowo wolno, to jednak ich skutki są kłopotliwe do usunięcia, kosztowne i w zasadniczy sposób wpływają na walory użytkowe i estetyczne budynku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz