Ciekły azot - strona 2

Recykling

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr in_. Ma_gorzata Szyszko
 • Wprowadzenie do techniki
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1764

magnesów Rozdrobnienie na kawałki (1mm - 3mm) Natrysk rozdrobnionej gumy ciekłym azotem (ochłodzenie gumy...

Zaszczepy mikrobiologiczne- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 931

agarowych, w lodówce w temperaturze 5-10°C, można je przechowywać maksymalnie pół roku  W ciekłym azocie...

Recykling opon-prezentacja na wykład

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Artur Bartosik
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 266
Wyświetleń: 6076

, związana z wykorzystaniem ciekłego azotu do zamrożenia opony (-80°C  a więc poniżej temperatury kruchości...

Izolowanie czystych kultur-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1463

, żeby ich nie uszkodzić 4. Ciekły azot - stabilizacja glicerolem lub DMSO - w stężeniu 5-10% w stosunku do roztworu...

Technologia mięsa-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia mięsa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

w ciekłym azocie przez wiele lat. W krajach skandynawskich 90 % trzody i bydła otrzymuje się w wyniku...