Urządzenia do wytwarzania gazów obojętnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urządzenia do wytwarzania gazów obojętnych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Urządzenia do wytwarzania gazów obojętnych
Do gaszenia pożarów podziemnych znalazły zastosowanie takie gazy, jak: CO2,N oraz mieszaniny tych gazów z parą wodną. CO2 jako środek gaśniczy jest stosowany do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem, olejów, metanu, acetylenu, węgla i drewna. Do magazynowania CO2 służą butle stalowe o pojemności do 40dm3. Z 1kg ciekłego CO2 otrzymuje się po odgazowaniu w temp. +150C i ciśnieniu 0,1Mpa 555dm3 CO2 w stanie gazowym.
CO2 może być podawany z butli stalowych za pomocą instalacji(rys10.7). Instalacja ta jest przystosowana do korzystania z 4 butli, które wystarczają do ciągłego podawania CO2. Czas potrzebny na wymianę jednej butli zasilającej instalację jest na ogół krótszy od czasu opróżnienia butli z CO2. Nagłe opróżnienie butli może spowodować powstanie szronu w kolektorze i jego zatkanie.
CO2 stosuje się również do gaszenia pożarów w komorach transformatorowych, w komorach olejowych, w zajezdniach lokomotyw itp. Jest także przydatny do wypełniania przestrzeni między tamami pożarowymi a śluzą wentylacyjną, co utrudnia przenikanie powietrza do otamowanego pole pożarowego.
Działanie gaśnicze azotu (N), podobnie jak CO2, polega przede wszystkim na rozrzedzeniu tlenu w sąsiedztwie palącego się materiału. Dopływ N do pożaru rozrzedza gazy pożarowe i obniża stężenie tlenu. Jeżeli roztwór gazów pożarowych z powietrzem kopalnianym ma właściwości wybuchowe, to obniżenie stężenia tlenu poniżej wartości krytycznej neutralizuje ten roztwór i zapobiega jego wybuchowi, a także utrudnia proces palenia, działa więc jako środek gaśniczy. W celach przeciwpożarowych w kopalniach azot może być transportowany w butlach o pojemności 40dm3, przy czym w jednej butli przy ciśnieniu 15MPa znajduje się 6000dm3 azotu, masa napełnionej butli wynosi ok. 80kg.
W kopalniach węgla do transportu azotu w stanie ciekłym mogą być stosowane specjalne pojemniki. Masa pojemnika łącznie z gazem wynosi 650kg. Zbiorniki napełnia się z cysterny ustawionej w pobliżu nadszybia. Pojemniki pełne są transportowane na dole kopalni do miejsca opróżniania. Po dołączeniu przewodów zasilających i odbiorczych azot można podawać do przestrzeni objętej pożarem. Azot ciekły ze zbiorników jest przepompowywany do kolektora, przewodu i dyszy za pomocą azotu sprężonego zawartego w butli. Wypływająca z dyszy ciecz w postaci mgły przemieszcza się wzdłuż wyrobiska, przy czym zawieszone w gazie kropelki cieczy stopniowo nagrzewają się i odparowują tworząc gaz.
Po opróżnieniu pojemniki należy odłączyć od elastycznych przewodów, a na końcówki wkręcić zaślepki. Czas opróżniania zbiorników zależy od utrzymywanego ciśnienia na kolektorze i liczby zastosowanych dysz wylotowych. W przypadku jednej dyszy czas ten wynosi około 1500s dla 4 pojemników przy ciśnieniu na kolektorze wynoszącym 0,3Mpa. Azot w stanie ciekłym może być także transportowany z powierzchni do miejsca odbioru specjalnymi rurociągami.


(…)

… może być także transportowany z powierzchni do miejsca odbioru specjalnymi rurociągami.
Coraz częściej stosuje się przy zwalczaniu pożarów zgazowanie ciekłego azotu na powierzchni i podawanie go rurociągiem na dół do miejsca odbioru. Jako rurociągi do podawania azotu w stanie gazowym często wykorzystuje się rurociągi istniejące, np podsadzkowe.

… może być także transportowany z powierzchni do miejsca odbioru specjalnymi rurociągami.
Coraz częściej stosuje się przy zwalczaniu pożarów zgazowanie ciekłego azotu na powierzchni i podawanie go rurociągiem na dół do miejsca odbioru. Jako rurociągi do podawania azotu w stanie gazowym często wykorzystuje się rurociągi istniejące, np podsadzkowe.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz