Ciąg pieszy

note /search

Granice sąsiedztwa-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Studia i plany zagospodarowania przestrzennego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

i między nimi - dobre miejsca na kieszenie aktywności. Promenada nie jest jednym z wielu ciągów pieszych. Spaceruje...

Warunki techniczne obiektów drogowych.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

się przez to budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku...

Nawierzchnia mostu - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1169

nawierzchnie na mostach drogowych, tramwajowych, kolejowych i ciągach pieszych. Nawierzchnia na mostach...

Struktura przestrzenna miasta

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 3479

kolejowa, arterie komunikacyjne drogi i przejścia(path) - arterie komunikacyjne, ulice miejskie, ciągi...