Ciąg pieszy

Granice sąsiedztwa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Studia i plany zagospodarowania przestrzennego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

i między nimi - dobre miejsca na kieszenie aktywności. Promenada nie jest jednym z wielu ciągów pieszych. Spaceruje...

Warunki techniczne obiektów drogowych.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

się przez to budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku...

Nawierzchnia mostu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

nawierzchnie na mostach drogowych, tramwajowych, kolejowych i ciągach pieszych. Nawierzchnia na mostach...

Struktura przestrzenna miasta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Harańczyk
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2415

kolejowa, arterie komunikacyjne drogi i przejścia(path) - arterie komunikacyjne, ulice miejskie, ciągi...

Wskaźniki urbanistyczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Tomaszewicz
 • Projektowanie urbanistyczne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3486

; Parkingi i garaże; Ciągi piesze ; Stałe miejsca postojowe (1 / mieszkańca); Czasowe miejsca postojowe (0,1...