Wskaźniki urbanistyczne - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 658
Wyświetleń: 4235
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskaźniki urbanistyczne - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Wskaźniki urbanistyczne
dla terenów zabudowy mieszkaniowej
Wskaźniki te nie wynikają z przepisów prawa ani obowiązujących norm,
natomiast wiele z nich stanowi pojęcia fachowe i parametry służące do oceny
jakościowej projektów.
Struktura użytkowania terenu
w dzielnicy mieszkaniowej
powierzchnia ok. 1 km2, zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna zwarta
tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego netto
25 – 40%
tereny usług podstawowych sytuowanych na
wyodrębnionych działkach
12 – 15%
tereny usług ponad podstawowych sytuowanych na
wyodrębnionych działkach
5 – 6%
tereny nieuciążliwego przemysłu i rzemiosła
produkcyjnego
1,5 – 5%
tereny zieleni wypoczynkowej i sportu
10 – 20%
tereny zieleni izolacyjnej
1 – 10%
tereny komunikacji
25 – 40%
Wskaźniki urbanistyczne
dla terenów zabudowy mieszkaniowej
Tereny brutto (strukturalnej) jednostki mieszkaniowej obejmują:
 Tereny mieszkaniowe netto:
o Powierzchnie zabudowane budynkami mieszkalnymi ;
o Powierzchnie niezbędnych terenów zieleni, w tym terenów zabaw
dzieci i wypoczynku starszych;
o Powierzchnie dojazdów i dojść pieszych do budynków mieszkalnych;
o Powierzchnie urządzeń gospodarczych i technicznych związanych
bezpośrednio z budynkami mieszkalnymi (śmietniki, stacje
transformatorowe itp.).
 Tereny podstawowych urządzeń usługowych:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Szkoły podstawowe;
Przedszkola;
Żłobki;
Przychodnie;
Podstawowe usługi handlowe, gastronomiczne i inne nieuciążliwe
usługi dla ludności;
Urządzenia kultury;
Urząd pocztowy;
Budynek administracji i eksploatacji osiedla;
Stacja obsługi samochodów.
 Tereny podstawowych urządzeń wypoczynkowych:
o Ogród dziecięcy (0, 75 – 1,2 ha ) w odległości dojścia 300 m;
o Tereny wypoczynku 5,5 m2 / mieszkańca z przeznaczeniem na tereny
rekreacyjno-sportowe jako ogród wypoczynkowy oraz zespół boisk.
 Tereny komunikacji wewnętrznej:
o
o
o
o
o
Ulice wewnętrzne dla ruchu osiedlowego;
Parkingi i garaże;
Ciągi piesze ;
Stałe miejsca postojowe (1 / mieszkańca);
Czasowe miejsca postojowe (0,1 / mieszkańca).
Wskaźniki urbanistyczne
dla terenów zabudowy mieszkaniowej
podstawowe definicje
Powyższe definicje powierzchni i kubatury są przedstawione dla celów
orientacyjnych. Pełne zawiera Norma PN-ISO 9836 - właściwości użytkowe
w budownictwie; określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych
i kubaturowych.
Powierzchnia mieszkaniowa - suma powierzchni pokoi i alków
(powierzchnia „podłogi”).
Powierzchnia pomocnicza - suma powierzchni pomieszczeń nie
będących pomieszczeniami mieszkalnymi, przestrzeniami
komunikacji i technicznymi.
Powierzchnia użytkowa mieszkania - suma powierzchni
mieszkaniowej i pomocniczej. (ok.75% pow. ogólnej)
Powierzchnia ogólna (mieszkaniowa) (zabudowy) - suma
powierzchni wszystkich kondygnacji budynków na danym terenie,
liczona w zewnętrznym obrysie murów / ścian (wraz z prześwitami
i podcieniami).
Powierzchnia zabudowana - suma powierzchni parterów
wszystkich budynków na danym terenie , liczona w zewnętrznym
obrysie murów / ścian (wraz z

(…)

… terenu (m3/ha).
Gęstość powierzchni użytkowej - wskaźnik będący iloczynem
sumy ogólnej powierzchni (użytkowej) zabudowy do powierzchni
terenu (m2/ha).
Gęstość zaludnienia - wskaźnik określający liczbę mieszkańców
na powierzchnię terenu (netto / brutto); określa stopień
wykorzystania terenu (M/ha).
Intensywność zabudowy - wskaźnik określający stosunek sumy
ogólnej powierzchni zabudowy do powierzchni…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz