Chromosom X - strona 4

Psychiatria część 4

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Jacek Olszewski
  • Podstawy psychiatrii i psychopatologii
Pobrań: 910
Wyświetleń: 2485

: a) Biologiczne - rola szczepień ochronnych - deficyt genetyczny w chromosomie X - uszkodzenie mózgu ( zarówno...

Struktura chromatyny

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1197

chromosomu X, rozwój embrionalny,represja sekwencji powtórzonych i transpozonów • Mutacje w regulatorach...

Fizjologia zwierząt - wzrok

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1806

są z chromosomem X; brak ekspresji któregoś z genów powoduje daltonizm. Pośrednie niedowidzenie powodowane...

Wykład - torowanie, sem IV

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr Sylwia Szymańczyk- Kwapik
  • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3479

mięśniowych dystrofia duchenne'a związana z recesywnym chromosomem X, w którym białko cytoiszkieletu...