Fizjologia zwierząt - wzrok

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizjologia zwierząt - wzrok - strona 1 Fizjologia zwierząt - wzrok - strona 2 Fizjologia zwierząt - wzrok - strona 3

Fragment notatki:


Wzrok
To w jaki sposób widzimy otaczający nas świat zależy od bardzo wielu czynników:
- sygnału świetlnego docierającego do receptorów w oku
- przetwarzania tego sygnału w obrębie oka
- przetwarzania tego sygnału w korze wzrokowej
- sumy naszych wszystkich doświadczeń i wiedzy o świecie
W siatkówce znajduje się około 6 mln czopków i 100 mln pręcików. Czopki odpowiadają za wyraźne, kolorowe widzenie (brak czopków u zwierząt nocnych). Rozkład czopków i pręcików nie jest równomierny (najwięcej czopków jest w plamce żółtej - 140 tyś. komórek na mm2; ich ilość gwałtownie spada w kierunku obwodu).
Degeneracja plamki żółtej czarna plama na środku pola widzenia; nie wiadomo, czemu do tego dochodzi; być może jest to wina nadekspresji czynników biorących udział w obronie humoralnej (kompleks dopełniacza perforyna, czyli białko dziurawiące błony).
Plamka ślepa to punkt na siatkówce, który nie odbiera bodźców wzrokowych (jest to miejsce w którym nerw wzrokowy wychodzi z gałki ocznej).
Do normalnego rozróżniania kolorów czerwonego i zielonego potrzebna jest prawidłowa ekspresja dwóch genów (kodujących barwnik czerwony i zielony). Oba geny związane są z chromosomem X; brak ekspresji któregoś z genów powoduje daltonizm.
Pośrednie niedowidzenie powodowane jest zwykle mutacją w genie kodującym kolor czerwony (powoduje lekkie przesunięcie zakresu pochłanianego światła).
Czopki można podzieli na trzy rodzaje:
reagujące na światło niebieskie (437nm)
reagujące na światło zielone (533nm)
reagujące na światło czerwone (564nm)
Pręciki reagują na światło zielone/niebieskie (498 nm)
Promieniowanie widzialne: 400 - 700 nm
oko potrafi odbierać promieniowanie UV, ale pobudzenie przekazywane jest do podwzgórza, a nie do kory mózgowej; podwzgórze decyduje o wydzielaniu melatoniny.
promieniowanie podczerwone: ciepło
promieniowanie radarowe i radiowe prawdopodobnie nie jest odbierane Rodopsyna - max. Absorbancji: 480 nm ; ulokowana jest w tylakoidach pręcików (fotopsyna w czopkach). C-koniec wewnątrz komórki, N-koniec na zewnątrz, 7 transbłonowych helis. Wewnątrz białka znajduje się retinal. W ciemności w pręciku stale otwarte są kanały dla Ca2+ i Na+ (otwierane są prze cGMP - produkt cyklazy guanylowej); komórka jest cały czas lekko zdepolaryzowana. Pobudzenie rodopsyny 11-tran s retinal rodopsyna pobudza białko G (transducynę) pobudzenie fosfodiesterazy (cGMP przechodzi w GMP) obniżenie stężenia cGMP powoduje oddysocjowanie tego związku od kanałów Ca2+ i Na+, co powoduje za

(…)

… poklatkowe
Uszkodzenia szlaku do V2 - V4 mogą prowadzić do wystąpienia agnozji wzrokowych Wpływ wzgórza (jądro siatkowate), tworu siatkowatego pnia mózgu i kory wzrokowej na ciało kolankowate (neurony przewodzące i pośredniczące):
Pola recepcyjne siatkówki (i ciała kolankowatego bocznego)
kilkanaście komórek w centrum siatkówki
duża liczba komórek na obwodzie
całe pole oświetlone brak odpowiedzi w komórce zwojowej
oświetlone centrum odpowiedź w komórce zwojowej (hamowanie części zewnętrznej)
oświetlona cześć zewnętrzna
Do każdej półkuli dochodzą informacje zarówno z prawego, jak i z lewego oka.
fizjologia zwierząt wykład 7
4
Jądro przedsionkowe pnia mózgu (odruchy oczne)
Pierwotna kora wzrokowa (V1 - pole 17 wg Brodmana )
Ciało kolankowate boczne
Jądro nadskrzyżowaniowe (rytmy biologiczne)
siatkówka
Kolor…
… są prawie martwe.
Krystaliny to bardzo różne białka (np. dehydrogenaza mleczanowa - jeden z kluczowych enzymów glikolizy). Gdy białka zaczynają się rozfałdowywac, uzyskują zdolność do pochłaniania światła - powoduje to zmętnienie soczewki katarakta (niewyraźny obraz, dużo żółtego i brązowego). Białka absorbują światło niebieskie (to, co dociera do siatkówki nie ma koloru niebieskiego). Rogówka odbija…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz