Chromatografia - strona 25

Podstawy Biochemi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1869

biomolekuł: frakcjonowanie za pomocą soli np. wytrącanie siarczanem amonu chromatografia ( bibułowa...

Chemiczna analiza 3 - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

, węglik krzemu, róŜne minerały Współczynnik podziału Chromatografia, Ekstrakcja Na2O2 380 Fe, teflon...

Pytania na egzamin + odpowiedzi

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof.dr hab. Michał Stosik
 • Mikrobiologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 5495

metylowych, identyfikowanych metodą chromatografii gazowej. Podstawowe cechy / właściwości wirusów...

Organizmy genetycznie modyfikowane

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia molekularna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2009

, precypitacje, inaktywacje wirusów i chromatografie.   Pierwsza w Polsce transgeniczna świnka. Żródło: Instytut...

Siarka w węglu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1155

cykloheksanem i określając zawartość metodą chromatografii gazowej. Nie jest to metoda znormalizowana. Siarka...

Ksenobiotyki - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1729

ilościowych EDCs: GC/MS- chromatografia gazowa HPLC/MS- cieczowa Testy z markerami genetycznymi. Organiczne...