Chlorek baru hydroliza

Wykrywanie anionów 1

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Azotan srebra, Chlorek baru, Stężony kwas...

Sprawozdanie - reakcje hydrolizy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Elżbieta Konopka
 • Chemia ogólna
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 5670

, ponieważ ich odczyn jest obojętny. Reakcja ta przebiega według schematu: A-B + H2O → H-B + A-OH Hydroliza jest reakcją...

Analiza chemiczna i śladowa - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Barbara Kułakowska-Pawlak
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1701

czasie hydrolizę grupy estrowej powstającego produktu, czyli: Prowadzi to do zawyŜonych wyników analizy...

Chema organiczna - egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jacek Maria Skarżewski
 • Chemia organiczna
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2877

i katalizowanej kwasem hydrolizy octanu etylu 6. Podaj po dwie ogólne metody syntezy: a) kw karboksylowych b)amin...

Egzamin - chemia organiczna

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jacek Maria Skarżewski
 • Chemia organiczna
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2429

i katalizowanej kwasem hydrolizy octanu etylu 6. Podaj po dwie ogólne metody syntezy: a) kw karboksylowych b)amin...

Egzamin zerowy

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2359

chromianu (VI) potasu jako wskaźnika b) kwaśny roztwór chlorku, miareczkuje się mianowanym roztworem AgNO3...