Równowagi w roztworach elektrolitów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 5040
Wyświetleń: 7175
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równowagi w roztworach elektrolitów - omówienie - strona 1 Równowagi w roztworach elektrolitów - omówienie - strona 2 Równowagi w roztworach elektrolitów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

kod kursu:
Podstawy Chemii Nieorganicznej
CHC012001 l
Sprawozdanie
RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW
Nazwisko
Imię i nazwisko:
prowadzącego kurs:
Nr indeksu:
Ocena
Doświadczenie 1. Sprawdzanie odczynu roztworów papierkami wskaźnikowymi
Reakcje dysocjacji elektrolitycznej i hydrolizy odpowiednich jonów (↔ - w zapisie ręcznym byłby to 2 osobne
strzałki /jedna w lewo, druga w prawo/ oznaczające reakcję równowagową):
Substancja
Dysocjacja
Hydroliza
HCl → H+ + Cl-
-
CH3COOH ↔ CH3COO- + H+
-
NaCl
NaCl → Na+ + Cl-
-
H2O
H2O ↔ H+ + OH-
-
NH3∙H2O ↔ NH4+ + OH-
-
NaOH
NaOH → Na+ + OH-
-
NH4Cl
NH4Cl → NH4+ + Cl-
NH4+ + H2O ↔ NH3∙H2O + H+
CH3COONa → CH3COO- + H+
CH3COO- + H2O ↔ CH3COOH + OH-
K2CO3 → 2K+ + CO32-
CO32- + H2O ↔ HCO3- + OHHCO3- + H2O ↔ H2CO3 + OH-
HCl
CH3COOH
NH3∙H2O
CH3COONa
K2CO3
Roztwór
0,10 M HCl
0,10 M CH3COOH
0,10 M NaCl
H2O(destylowana)
0,10 M NH3∙H2O
0,10 M NaOH
0,10 M NH4Cl
0,10 M CH3COONa
0,10 M K2CO3
Wartość pH
odczytana ze skali
papierka
wskaźnikowego
1
4
6,8
6,8
9,0
12,5
5,6
9
10
Wartość pH
obliczona
1
2,9
Stężenia jonów i cząsteczek
niezdysocjowanych obecnych w
roztworze
[mol/dm3]
[H+]=0,1
[Cl-]=0,1
[HCl]=0
[H+]=1,265∙10-3
[CH3COO-]=1,265∙10-3
[CH3COOH]=0,0987
7
[Na+]=0,1
[Cl-]=0,1
[NaCl]=0
7
[H+]=1∙10-7
[OH-]=1∙10-7
[H2O]=55,56
11,12
13
[NH4+]=1,325∙10-3
[OH-]=1,325∙10-3
[NH3∙H2O]=0,987
[Na+]=0,1
[OH-]=0,1
[NaOH]=0
5,12
[NH4+]=0,09999
[Cl-]=0,1
[H+]=7,5∙10-6
8,89
[Na+]=0,1
[CH3COO-]=0,09999
[OH-]=7,852∙10-6
11,65
[K+]=0,1
[CO32-]=0,0959
[OH-]=4,47∙10-3
[HCO3-]= 4,47∙10-3
Doświadczenie 2. Dysocjacja elektrolitów słabych w obecności mocnych kwasów lub zasad
a) Reakcje zachodzące w roztworach (zapis jonowy):
NH3∙H2O ↔ NH4+ + OHNH3∙H2O + HCl → NH4Cl + H2O
NH3∙H2O ↔ NH4+ + OHNaOH → Na+ + OH-
Próbka
Stężenia reagentów
po zmieszaniu
(mol/dm3)
Wartość pH
Papierek
wskaźnikowy
NH3∙H2O
0,0667
11
NH3∙H2O + HCl
NH3∙H2O = 0,0333
NH4Cl = 0,0333
9
NH3∙H2O + NaOH
NH3∙H2O
NaOH
13
Obliczona
Stopień dysocjacji
NH3∙H2O
11,03
1,62%
9,25
0,053%
12,52
0,053%
b)Reakcje zachodzące w roztworach (zapis jonowy):
CH3COOH ↔ H+ + CH3COOCH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
CH3COOH ↔ H+ + CH3COOHCl→ H+ + Cl-
Próbka
Stężenia reagentów
po zmieszaniu
(mol/dm3)
Wartość pH
Papierek
wskaźnikowy
Obliczona
Stopień dysocjacji
CH3COOH
CH3COOH
0,0667
4
2,99
1,54
CH3COOH + HCl
CH3COOH = 0,0667
HCl = 0,0333
1
1,48
0,049
6
4,79
0,049
CH3COOH + NaOH CH3COOH = 0,0333
CH3COONa = 0,0333
Doświadczenie 3. Hydroliza z wydzieleniem osadu
Reakcje hydrolizy jonu Bi3+
Bi3+ + H2O ↔ Bi(OH)2+ + H+
Bi(OH)2+ + H2O ↔ Bi(OH)2+ + H+
Bi(OH)2+ + Cl- → BiOCl + H2O
Reakcje wytrąconego osadu z HCl:
BiOCl + HCl ↔ BiCl3 + H2O
BiOCl + 2H+ ↔ Bi3+ + Cl- + H2O
Wnioski:
Po dodaniu do roztworu Bi(NO3)2 chlorku sodowego wyrąca się osad, ponieważ „przeważa” reakcja hydrolizy.
Dodanie kwasu solnego (jonów wodorowych) powoduje cofnięcie się reakcji hydrolizy.
4. Hydroliza jonów NO2- w obecności jonów Al ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz