Chemia analityczna-zadania od 20

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna-zadania od 20 - strona 1 Chemia analityczna-zadania od 20 - strona 2 Chemia analityczna-zadania od 20 - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 20. Do 1 litra roztworu NaOH o stężeniu 0,011 mol/dm3 dodano: a) 0,001 mola stężonego HCl; b) 0,01 mola stężonego HCl. Podać, jakie jony i cząsteczki(nie licząc wody) będą istniały w roztworach opisanych w punktach a) i b) i jakie będzie ich przybliżone stężenie (zaniedbać zmianę objętości roztworu spowodowaną dodaniem małej objętości stężonego HCl).Oblicz pH otrzymanych roztworów. a) Powstaje nadmiar NaOH o 0,01 mola (reagenty reagują w stosunku 1:1 więc 0,001 mola na 0,001 mola)
cząsteczki /jony: Na+, Cl- (NaCl), OH
Powstaje nadmiar NaOH o 0,001 mola (reagenty reagują w stosunku 1:1 więc 0,01 mola na 0,01 mola)
cząsteczki /jony: Na+, Cl- (NaCl), OH Zadanie 21. Oblicz (np. na podstawie wzoru Hendersona) pH buforów octanowych, w których a) [CH3COOH] = [CH3COONa]; b) [CH3COOH] = 10 [CH3COOK]; c) 10 [CH3COOH] = [CH3COOK]; wiedząc; że pKa kwasu octowego wynosi 4,7. Zadanie 22. Oblicz (np. na podstawie wzoru Hendersona) pH buforów amoniakalnych, w których a) [NH4Cl] = [NH3]; b) [NH4Cl] = 10 [NH3]; c) 10 [NH4Cl] = [NH3]; wiedząc, że pKa jonu amonowego wynosi 9,3. Zadanie 23. Na czym polega metoda określania pH roztworu za pomoc zmieniają barwę? - wyjaśnij na wybranym przykładzie). Indykatory (wskaźniki) są to związki organiczne o charakterze słabego kwasu lub zasady, których jony posiadają inne zabarwienie niż cząsteczki niezdysocjowane i dlatego mogą służyć do określania odczynu
roztworu jak np. fenoloftaleina w formie niezdysocjowanej jest bezbarwnej, a jony mają barwę malinową. Po wprowadzeniu wskaźnika do wodnego roztworu następuje jego częściowa dysocjacja i ustala się stan równowagi między jonami a cząsteczkami niezdysocjowanymi. Zadanie 24. Jak działa pH-metr? Jaką wielkość elektrody szklanej - takiej jaka była na pracowni. Zanurzenie elektrody pomiarowej do roztworu wodnego powoduje powstanie siły elektromotorycznej (SEM) między elektrodą i roztworem, a warto
1- membrana elektrody szklanej
jony hydroniowe odpowiadaj
2- roztwór wewn
3- mostek elektrolityczny elektrody porównawczej
4- elektrody chlorosrebrowe (
wzorcowym roztworze chlorku srebra
5- roztwór wewnętrzny Zadanie 25. Jaki roztwór buforowy ma decydujący wpływ na pH krwi? Z jakiego kwasu i jakiej zasady Bronsteda składa się ten bufor? W jakim stosunku stężeń pozostają te składniki jeżeli pKa kwasu wynosi 6,4 a pH krwi 7,4 ? W jaki sposób organizm może zareagować (intensywnością oddychania) na utratę kwasu np. wskutek wymiotów?

(…)

…. wskutek wymiotów?
Zasadniczym buforem wpływającym na pH krwi jest bufor węglanowy (układ kwasu węglowego i jego
kwaśnego węglanu - najczęściej pod postacią wodorowęglanu sodu NaHCO3). kwas Bronsteda - H2CO3
zasada Bronsteda - HCO3-
pH = pK- + log Na wskutek wymiotów organizm odruchowo zatrzymuje oddychanie aby zwiększyć stężenie CO2 w
organizmie.
Zadanie 26.
Jaki parametr środowiska określa formę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz