Cena wykonania - strona 9

Rynek finansowy - opracowane pytania

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr Bogna Janik
 • Rynek finansowy
Pobrań: 644
Wyświetleń: 5110

ustalonej ceny i w ciągu oznaczonego okresu lub w umówionym terminie. Cenę te nazywa się ceną wykonania...

Rynki finansowe

Pobrań: 63
Wyświetleń: 2254

Dokument jest obszerny ma objętość 26 stron w formacie doc, znajdują się w nim również schematy organizujące wiedzę merytoryczną. W niniejszej notatce znajdują się takie pojęcia jak: przedmioty transakcji, kreacja pieniądza, pośrednicy finansowi, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwo, państwo, i...

Rynki kapitałowe

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1897

realizacji umowy nazywa się ceną wykonania. Kontrakty terminowe na WGPW pojawiły się 16.I.1998r...

Skrypt na egzamin z Instytucji i rynków finansowych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 1911

1.FUNKCJA PIĘNIĄDZA Funkcje pieniądza, zadania, jakie spełnia pieniądz w procesie swojego obiegu. Pieniądz jest: 1) miernikiem wartości - za pomocą ceny pozwala różnorodne towary sprowadzić do porównywalności, wyrażając ich wartość w tych samych jednostkach. 2) środkiem cyrkulacji (obiegu) - pośred...

Wybrane zagadnienia finansów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 378

PAPIERY WARTOŚCIOWE   PAPIERY WARTOŚCIOWE, wszystkie dokumenty uosabiające prawa majątkowe przysługujące ich posiadaczowi; dzieli się je na papiery: o dochodzie stałym (np. obligacje) i zmiennym (np. akcje), imienne, na zlecenie (indos) i na okaziciela, uosabiające wierzytelności i in. prawa; p.w. s...

Rynki finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Raganiewicz
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 1540
Wyświetleń: 5943

w roku: 1994 1992 1996 Gdy opcja jest „at the money” to: cena wykonania opcji jest równa cenie bazowej...

Giełda, KPWiG, KDPW

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

rozliczenia jest dodatnia różnica pomiędzy ceną instrumentu bazowego a ceną wykonania warrantu...

Giełda

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1316

rozliczenia jest dodatnia różnica pomiędzy ceną instrumentu bazowego a ceną wykonania warrantu...