Skrypt na egzamin z Instytucji i rynków finansowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt na egzamin z Instytucji i rynków finansowych - strona 1 Skrypt na egzamin z Instytucji i rynków finansowych - strona 2 Skrypt na egzamin z Instytucji i rynków finansowych - strona 3

Fragment notatki:

1.FUNKCJA PIĘNIĄDZA Funkcje pieniądza, zadania, jakie spełnia pieniądz w procesie swojego obiegu.
Pieniądz jest: 1) miernikiem wartości - za pomocą ceny pozwala różnorodne towary sprowadzić do porównywalności, wyrażając ich wartość w tych samych jednostkach. 2) środkiem cyrkulacji (obiegu) - pośredniczy w transakcjach, w których następuje równoczesne wzajemne przekazanie towaru i pieniądza między ich uczestnikami. 3) środkiem tezauryzacji, czyli gromadzenia skarbu, rezerw. 4) środkiem płatniczym - w sytuacji regulowania zobowiązań typu transferowego (płatności transferowe) lub w transakcjach wymiennych, w których przepływ towaru i pieniądza nie jest jednoczesny (opłaty za energię elektryczną, gaz, telefon, wypłata wynagrodzeń itp.). 5) pieniądz niektórych wysoko rozwiniętych krajów może być również pieniądzem światowym (międzynarodowym), co oznacza wypełnianie przez niego wymienionych wcześniej funkcji w odniesieniu do transakcji i rozliczeń pomiędzy krajami (np. dolar amerykański).
PIENIADZ NIE SPEŁNIA FUNKCJI TEZAURYZACJI PRZY WARUNKACH WYSOKIEJ INFLACJI NIE JEST RÓWNIEŻ ŚRODKIEM ZWALNIANIA ZE ZOBOWIAZAŃ MIAŁO MIEJSCE W LATACH 50 TYCH . Pieniądz kreowany jest w operacjach kredytowych banków
Pierwotna kreacja pieniądza
2. KREACJA PIERWOTNA Przebiega w banku centralnym, który udziela kredytów bankom komercyjnym.
We współczesnych systemach bankowych emisję banknotów reguluje baza monetarna. Są to depozyty na rachunkach w banku centralnym powiększone o sumę obiegających znaków pieniężnych. Bank centralny udzielając kredytu tworzy nowy pieniądz - nie sięga do środków zdeponowanych w banku. Dla niego udzielenie kredytu nie jest wydatkiem. Przykłady pierwotnej kreacji pieniądza:
- udzielenie kredytu; - wypłata gotówki przez bank centralny na rzecz jednostki budżetowej;
-skup przez bank centralny zagranicznych walut i dewiz.
KREACJA WTÓRNA jest realizowana przez banki komercyjne, które udzielają kredytów swoim klientom. W procesie kreacji pieniądza przez banki komercyjne możemy wyróżnić:
-wkład pierwotny - następuje tutaj przekształcenie pieniądza gotówkowego (banknotów) w pieniądz bezgotówkowy, jakim jest wkład klienta na rachunku bankowym. Zmiana ta nie wpływa na ilość pieniądza w obiegu, gdyż nastąpiła jedynie zamiana formy pieniądza. - wkład pochodny - stwierdzono że nie ma potrzeby utrzymywania 100% - go pokrycia wkładu pierwotnego w postaci gotówki w banku, ponieważ tylko niewielka część tych wkładów jest podejmowana w gotówce. Wystarczy utrzymanie jedynie określonej części wkładu w postaci rezerwy gotówkowej. Pozostałą część można wykorzystać na udzielenie pożyczki innemu klientowi w postaci otwarcia na jego rzecz rachunku bieżącego z wkładem, którym ten klient może swobodnie dysponować. Taką transakcję polegającą na udzieleniu pożyczki klientowi w formie rachunku bieżącego nazywa się tworzeniem wkładu pochodnego a sam wkład-wkładem pochodnym. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz