Cena równowagi rynkowej - strona 20

Podstawy mikro i makro ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1050

równowagi rynkowej- co do tendencji- rezultat działania mechanizmu rynkowego. Centralizacja kapitału- wynik...

Msp,micro

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1918

równowagi rynkowej, wielkość popytu i wielkość podaży jest równa. Mechanizm rynkowy - zależność pomiędzy...

Oligopol - konspekt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1995

przedsiębiorstw, cena równowagi rynkowej obniży się. Założenie to Modigliani określił jako „postulat Sylosa...

Popytowa strona rynku - Teoria wyboru konsumenta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2226

POPYT Dotychczas analizowaliśmy popyt rynkowy na konkretny towar lub usługę. Jednak musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że popyt rynkowy jest zbiorem zapotrzebowania wszystkich pojedynczych konsumentów. Można więc stwierdzić, że popyt rynkowy na dany towar jest sumą popytów indywidualnych ,czyli su...

Narzędzia analizy rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1925

uzależniona jest od poziomu ceny równowagi rynkowej , która wyznacza miejsce na krzywej popytu. Osiągnięta...

Makro i mikroekonomia

 • Makroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2842

Przedmiot realizowany był na wydziale prawa i administracji w roku akademickim 2009/2010 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Notatka jest bardzo obszerna, ma objętość 58 stron w formacie doc, zawiera też bardzo liczne wykresy i wzory z przedmiotu. Dodatkowo notatka bardzo dobrze systematyzuj...

Gospodarka Energetyczna - omówienie

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marek Szczerbowski
 • Gospodarka i Systemy Energetyczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2121

Równowaga rynkowa • sytuacja na rynku, w której przy określonej cenie (cena równowagi rynkowej) wielkość...