Cementyt - strona 4

Obróbka cieplna (wykład 6) sem IV

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. Jerzy Grudziński
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1218

) - (A + Fe3CII) - A F - ferryt P - perlit CIII - cementyt III-rzędowy CII - cementyt II-rzędowy A - austenit Stal...

Surówki i żeliwa - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

tylko pod postaci¹ cementytu; dlatego te¿ prze³om ich jest jasny. W zale¿noœci od zawartoœci wêgla i struktury rozró...

Żeliwa- żelazo (wykład 5) sem IV

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. Jerzy Grudziński
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2870

ułatwiające powstawanie cementytu w żeliwach: -szybkie chłodzenie odlewu -zawartość pierwiastków...