Materiałoznawstwo z elementami chemii - odpowiedzi - prężystość tworzywa

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiałoznawstwo z elementami chemii - odpowiedzi - prężystość tworzywa - strona 1 Materiałoznawstwo z elementami chemii - odpowiedzi - prężystość tworzywa - strona 2 Materiałoznawstwo z elementami chemii - odpowiedzi - prężystość tworzywa - strona 3

Fragment notatki:

1.termin 2010    1.Czy sprężystość tworzywa to jest zdolność do:  a) zachowania odkształceń, tj. zmiany postaci( kształtu),    b)przyjmowania  pierwotnej postaci(kształtu)    po usunięciu obciążenia (siły),    2.Ile razy współczynnik przewodności cieplnej lambda powietrza zamkniętego w porach jest mniejszy  od jego wartości dla: wody, lodu i miedzi:  a) 4-80-150  b)3-10-590  c)24-96- ponad 14 000    3. Krzem wpływa korzystnie na własności stali węglowej, ponieważ:  a)zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i twardość oraz poprawia zgrzewalność i spawalność  b)jak  wyżej, lecz pogarsza zgrzewalność i spawalność  c)podnosi granicę sprężystości, poprawia udarność i twardość    4.Fosfor wpływa korzystnie na własności stali ponieważ:  a)podwyższa własności plastyczne stali  b)powoduje  segregację jego struktury  c)polepsza skrawalność stali    5.Czy chrom w stali stopowej powoduje:  a)obniżenie tzw. Temperatury progu kruchości i poprawia jej własności magnetyczne  b)wzrost  jej żaroodporności oraz odporności na korozję, ponieważ powoduje zmiany… ujemny  potencjał elektrochemiczny  c)zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej i wzrost odporności na korozję    6.Struktura stopu ma postać roztworu stałego, jeśli stapiane składniki:  a)nie oddziałują na siebie  b)cz ęściowo lub całkowicie się rozpuszczają  c)wchodzą w reakcję chemiczną    7.Czy składnik strukturalny perolit to mieszanina:  a)austenitu i cementytu  b)ferrytu i austenitu  c) ferrytu i cementytu    9. W kolejności od najszybszego do najwolniejszego efektu chłodzenia wymienić cztery środki  chłodzące:  a)…………………….. woda   woda,olej  b)…………………….. olej       powietrze o przepływie laminarnym  c)……………………..popiół    popiół  d)……………………..powietrze atmosferyczne ,w piasku, krzemionce    10.Celem wy żarzania sferoidyzującego jest uzyskanie:  a)jednorodnej mikrostruktury oraz zmniejszenie twardości stali,  b) miękkiej struktury o dobrej plastyczności i skrawalności  c)likwidacji skutków zgniotu  d)jednolitej , drobnoziarnistej struktury oraz usunięcie naprężęń wewnętrznych    10.1 Celem wyżarzania normalizującego jest uzyskanie:  a)jednorodnej  mikrostruktury oraz mniejszenie twardości stali  b)miekkiej struktury o dobrej plastyczności i skrawalności  c)likwidacji skutków zgniotu  d)jednolitej, drobnoziarnistej stru ktury oraz usunięcie naprężeń wewnętrznych    11.Jakie występują niekorzystne skutki wydzielaniu się grafitu w żeliwie:  a)nadmierny rozrost ziaren cementytu 

(…)

…, mangan, fosfor poniżej 0,5%
d)nikiel, chrom, molibden
12.2 Które składniki chemiczne utrudniają wydzielanie się grafitu w żeliwie:
a)węgiel, krzem, nikiel
b)mangan, chrom, milibden, fosfor powyżej 0,5%, siarka
c)krzem, mangan, fosfor poniżej 0,5%
d)nikiel, chrom, molibden, siarka
12.3 Które składniki chemiczne utrudniają wydzielanie się grafitu w żeliwie:
a)węgiel, krzem, nikiel
b)mangan, chrom…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz