Cele polityki gospodarczej - strona 12

Pytania testowe na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jarosław Marczak
 • Finanse
Pobrań: 2842
Wyświetleń: 4844

: a) ogólne b) celowe c) lokalne 145. W/g celów polityki gospodarczej wyodrębnia się podatki: a) aktywne b...

Polityka gospodarcza

 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

. Komisja Trójstronna (rząd, organizacje pracodawców, organizacje pracobiorców) Cele polityki gospodarczej...

Unia Europejska (25 stron)

 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2723

Europejskiej Trzy główne cele polityki gospodarczej Unii Europejskiej to: trwały i zrównoważony wzrost...

Ekonomia - ZASOBY

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 2135
Wyświetleń: 7350

Dokument zawiera trzy testy z ekonomi (pytania i odpowiedzi), liczą kolejno 25, 11 i 27 stron. Pozostałe to: podstawy ekonomii (10 stron), pojęcia (8 stron) i notatki (20 stron). Z treści notatek możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: rachunek ekonomiczny, użyteczność krańcowa, krzywa tr...

Podstawy ekonomii - Pieniądz

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • dr hab. Stanisław Piocha
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2793

Pieniądz, powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań, pełniący rolę powszechnego ekwiwalentu. Pieniądz pojawił się jako pośrednik w procesach wymiany wówczas, gdy nabrały one cech masowej powtarzalności, regularności, a więc w okresie przechodzenia od gospod...

MAKROekonomia SUM UEK

 • prof. dr hab. Zofia Dach
 • Makroekonomia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3080

Przedmiot i metodologia makroekonomii. Dział ekonomii, analiza gospodarki. Dochód narodowy, wydatki na konsumpcję, wydatki na inwestycję, oszczędności, dochody i wydatki budżetu państwa, bilans handlowy i płatniczy kraju, popyt na pieniądz i podaż pieniądza, przeciętny poziom cen, rozmiary zatrudnie...

Podatki - wykłady

 • System podatkowy
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3605

jest przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy jest najważniejszym celem polityki gospodarczej...