Cele kary - strona 10

Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr inż. Maria Siwek
  • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1771

są wymierzone, gdy zdarzają się niestosowne zachowania. Celem kary jest zmniejszenie prawdopodobieństwa...

Instytucje prawa karnego

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Iwona Lamprecht
  • Prawo karne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 7763

notatka dla administracji Zasady Prawa Karnego: 1. Nie ma przestępstwa bez ustawy (nullum crimen sine lege) nie ma przestępstwa poza prawem; żaden czyn nie jest przestępstwem, jeśli takim nie określi go prawo. Za przestępstwo może być uznany tylko taki czyn, który jest opisany w k.k. czy w innej us...

Kanoniczne prawo karne

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1484

) CELE KARY (k.1341): - naprawienie zgorszenia - przywrócenie sprawiedliwości - poprawa winnego Cele...

Prawo karno skarbowe konspekt

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Magdalena Błaszczyk
  • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1064

to za wystarczające dla osiągnięcia celów kary, a szczególnie jeśli może to zapobiec powrotowi do przestępstwa...