Cedent - strona 6

FACTORING WŁAŚCIWY

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

należności nie od dłużnika, lecz od cedenta, który otrzymał nienależne świadczenie. Factoring tajny...

Kredyty bankowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

wierzytelności jest umową pomiędzy cedentem a bankiem, w wyniku której cedent przenosi na bank swoje uprawnienia...

Ubezpieczenia transakcji i ryzyko z nimi związane

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1540

1.Ryzyko a działalność gospodarcza. 2.Historia ubezpieczeń transakcji eksportowych w Polsce. 3.Ubezpieczenie ryzyka handlowego. 4.Ubezpieczenie ryzyka niehandlowego. 5.Gwarancje. 6.Fundusz rezerwowy na nieuregulowane roszczenia. 7.Reasekuracja. 8.Ocena systemu ubezpieczenia transakcji w Pols...

Prawo cywilne-sciaga

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

(cedenta) z osoba trzecią (cesjonariusza) na mocy której cesjonariusz nabywa od cedenta przysługującą...

Prawo cywilne - zobowiązania

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2653

wierzytelności (cedentem) i osobą trzecią (cesjonariuszem), na mocy której wierzytelność przechodzi na osobę...

Wykłady-prawo cywilne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Mikołaj Ogrodowczyk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 994

-cedentem oraz osobą trzecią - cesjonariuszem, na mocy której wierzytelność zostaje przeniesiona na osobę...

Podstawy prawa egzamin

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1925

prawnego to: b. czynność prawna jednostronna 34. Cedent odpowiada względem cesjonariusza, gdy umowa cesji...