Cedent - strona 5

Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksandra Szewieczek
 • Rachunkowość ubezpieczeń
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

ubezpieczeń bezpośrednich Składki pochodzące od cedentów w przypadku ubezpieczeń pośrednich ( ma miejsce...

terytorium - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Mizerska-Wrotkowska
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 700

, które było pod zwierzchnictwem innego (kiedyś); cesja - oddanie przez cedenta fragmentu terytorium cesjonariuszowi Wzajemne...

Konspekt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1764

, kumulatywnego przystąpienia do długu. C e s j a jest umową, na mocy której dotychczasowy wierzyciel (cedent...

Słówka prawnicze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Krzysztof Żółtański
 • Język angielski
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1820

, cedent, osoba przenosząca swoje prawa i obowiązki na rzecz osoby trzeciej Accept an offer - zaakceptować...

Ubezpieczenia gospodarcze

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Roman Garbiec
 • Ubezpieczenia gospodarcze
Pobrań: 651
Wyświetleń: 4018

Ubezpieczenie jest to metoda najbardziej powszechna, a zarazem uznawana za kombinację wcześniejszych metod manipulacji, która polega na transferze ryzyka, jego dystrybucji oraz kontroli ryzyka rozumianej jako oddziaływanie prewencyjne ubezpieczenia na postawę ubezpieczonego. Metoda ubezpieczeni...

Zobowiązania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1561

, na mocy której dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi swoją wierzytelność na nowego wierzyciela...

Dodatkowe zastrzeżenia umowne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

(cedenta) z osobą trzecią (cesjonariusza), na mocy której cesjonariusz nabywa od cedenta przysługującą...