Ubezpieczenia gospodarcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 882
Wyświetleń: 4249
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia gospodarcze - strona 1 Ubezpieczenia gospodarcze - strona 2 Ubezpieczenia gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:Ubezpieczenie jest to metoda najbardziej powszechna, a zarazem uznawana za kombinację wcześniejszych metod manipulacji, która polega na transferze ryzyka, jego dystrybucji oraz kontroli ryzyka rozumianej jako oddziaływanie prewencyjne ubezpieczenia na postawę ubezpieczonego.
Metoda ubezpieczeniowa wykazuje liczne wady, zwłaszcza jeśli chodzi o jej zastosowanie w sytuacjach praktycznych. Większość z tych wad powoduje, iż ob­serwujemy wstrzymywanie się od stosowania metody ubezpieczenia.

2.3.3. Underwriting w ubezpieczeniach non-life
Ubezpieczenia non-life (tj. ubezpieczenia majątkowe i osobowe niebędące życio­wymi) są z reguły ubezpieczeniami rocznymi lub krótkoterminowymi, względnie wieloletnimi, ale z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy, przy czym okres, w którym wypowiedzenie umowy nie jest możliwe, nie może być dłuższy niż dwa lata.
W ubezpieczeniu majątkowym , zwłaszcza większych podmiotów gospodarczych, underwriting wymaga wielu szczegółowych danych (np. o ryzykach, ich historii) z różnych źródeł informacyjnych. W ubezpieczeniach masowych (np. samochodowych) dosyć istotną kwestią jest zbudowanie wieloczynnikowej taryfy stawek (zróżnicowanej m.in. ze względu na rodzaj, wielkość pojazdu, a także terytorialnie i w odniesieniu do typu klienta itp.) wraz z systemem bonus-malus.


LITERATURA
Borda M., Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Wrocław 2006
Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń. Sangowski T. (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005
Garbiec R., Ubezpieczenia w teorii i praktyce część II - ubezpieczenia gospodarcze i zdrowotne, wyd.2,WWZPCz, Częstochowa 2008
Garbiec R. (red,), Mechanizmy funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010
Holly R., Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Poltext, Warszawa 2003
Jaworski W., Rating ubezpieczeniowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002
Jedynak P., Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane elementy teorii i praktyki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001.
Łańcucki J., Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych, PWN, Warszawa 1996
Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1998.
Nowakowski L., Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004
Nowotarska-Romaniak B., Marketing usług ubezpieczeniowych, PWE, Warszawa 1996.
Podstawy ubezpieczeń, tom I - mechanizmy i funkcje, Monkiewicz J. (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
Podstawy ubezpieczeń, tom II - produkty, Monkiewicz J. (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
Podstawy ubezpieczeń, tom III - przedsiębiorstwo, Monkiewicz J. (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
Rodek K, Visan J., Marketing ubezpieczeń na życie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1996.
Śliwiński A., Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy-budowa i optymalizacja, Poltext, Warszawa 2002
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), red.T.Sangowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001
Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Holly R. (red.), Poltext, Warszawa 2003
Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny. Interdyscyplinarne podejście do problematyki ubezpieczeń, Michalski T. (red.), Karmańska A., Śliwiński A., Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004
Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, Ronka-Chmielowiec W. (red.), PWE, Warszawa 2002
Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, tom ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz