Cło i polityka celna - strona 37

note /search

Doktryny i systemy PG

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 147
Wyświetleń: 959

%, kursów walutowych, wykorzystania polityki budżetowej (zwł. wydatków państwa) do pobudzania popytu...

Rachunkowość finansowa- wykład 5

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1463

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki...

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Prawo finansowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1113

pobrane nie podlegają zwrotowi - podatki, cła) dochody zwrotne (uzyskiwane w wyniku emisji bonów...