argumenty niesłuszne za protekcjonizmem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
argumenty niesłuszne za protekcjonizmem - strona 1

Fragment notatki:


Tematem przewodnim jest problem słuszności argumentów za protekcjonizmem.
Informacje zawarte w materiałach to: zwiększenie zatrudnienia i produkcji, ochrona pracy krajowej przed tanią praca zagraniczną, poprawa bilansu handlowego, wprowadzenie tzw. cła naukowego.

Problem słuszności argumentów za protekcjonizmem - argumenty niesłuszne
Zwiększenie zatrudnienia i produkcji jako efekt mnożnika spowodowanego zmniejszeniem importu i przesunięciem części popytu na dobra krajowe.
Wzrost cen spowodowany wyższym cłem tylko nieznacznie powoduje wzrost produkcji (mniejsza konsumpcja)
Cła odwetowe - zmniejszenie konkurencyjności eksportu
Trudności w dostępie do naszego rynku oraz spadek wywozu powoduje zmniejszenie poziomu aktywności gospodarczej
Ochrona pracy krajowej przed tanią pracą zagraniczną
Pominięcie problemu wydajności droższej siły roboczej
Pomijanie kosztów kapitału i ziemi, które są również czynnikiem produkcji
Poprawa bilansu handlowego
Niedostrzeganie korzyści z uczestnictwa w handlu międzynarodowym
Odrzucenie faktu, że wielkość importu jest zależna głównie od wielkości popytu, na który oddziałuje się za pomocą narzędzi polityki makroekonomicznej
Pogorszenie koniunktury w krajach partnerskich, za czym idzie zmniejszenie eksportu
Zmniejszenie dostępności do dóbr stosowanych jako półprodukty lub wzrost ich ceny, pogorszenie wielkości i konkurencyjności produkcji eksportowej
Wprowadzenie tzw. cła naukowego, czyli cła nakładanego na towary importowane do takiej wysokości, aby zrównoważyć poziom cen dóbr importowanych i krajowych.
Różnice cenowe zależą od wydajności produkcji w danym kraju
Uniemożliwiłoby to prowadzenie handlu międzynarodowego przynoszącego korzyści wszystkim jego uczestnikom
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz