Międzynarodowe stosunki gospodarcze-wykład - Teoria handlu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze-wykład - Teoria handlu  - strona 1

Fragment notatki:

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - WYKŁAD
prof. zw. dr hab. Z. W. Puślecki
EGZAMIN pisemny - pytanie/10 min., następne pytanie itd.
Międzynar. podział pracy i system gospodarki światowej.
Teoria handlu międzyn. i jej ewolucja. Korzyści z wymiany międzyn.
Ceny w handlu międzyn. (popyt, podaż, terms of trade).
Międzyn. przepływy czynników prod.(przedsiębiorstwa międzyn., międzyn. obrót kapitału, transfer technologii, międzyn. przepływ siły roboczej).
Międzyn. stosunki finansowe i współczesny międzyn. system walutowy.
Wzrost gosp. i ewolucja handlu międzyn. Integracja gosp. w Europie i na świecie.
Wzrost i rozwój gosp. krajów rozwijających się.
Zagraniczna i międzyn. polit. handlowa.
Liberalizm i protekcjonizm w teorii handlu międzyn. Wzrost handlu kontrolowanego.
Cło w zagranicznej polit. handlowej.
Dumping i procedury antydumpingowe.
Środki parataryfowe i pozataryfowe w polityce handlowej.
Środki finansowe, ilościowe i techniczne pozataryfowej kontroli handlowej.
GATT/WTO w liberalizacji współczesnego handlu międzyn.
Regionalizacja i globalizacja gospodarki światowej
Wykład: Międzynar. podział pracy i system gospodarki światowej.
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE MIĘDZYN. STOS. EKONOMICZNE (MSE) JAKO NAUKA
TEORIA
POLITYKA
- badanie praw ekonomicznych rządzących procesami zachowań w gospodarce światowej
- określanie metod i środków osiągania celów gospodarczych w drodze współpracy gosp.
Zjawiska objęte MSE jako nauką mogą być rozpatrywane z 2 punktów widzenia:
z punktu widzenia świata jako całości
z punktu widzenia kraju lub grupy krajów
MSE jako nauka opierają się na takich samych podstawach metodologicznych jak pozostałe dziedziny teorii ekonomii.
Gł. przyczyny ukształtowania się i rozwoju MSG jako odrębnej dyscypliny w naukach ekonom. należy się doszukiwać w istnieniu suwerennych niezależnych państw poprzedzielanych granicami polit.
Współczesne MSG to stosunki między krajami o różnych poziomach rozwoju gosp. i różnych perspektywach rozwoju. Konstruktywny rozwój tych stos. staje się obiektywną koniecznością ekonom. Wynika to z wzrostu współzależności gospodarczych między krajami, grupami krajów i kontynentami. MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ PRACY (MPP)
Jest zjawiskiem hist. i stanowi szczególną formę ewolucji społ. podziału pracy, dokonującego się między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w obrębie różnych organizmów państwowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz