Byt konieczny - strona 7

Podstawowe zagadnienia z filozofii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3493

w sposób konieczny (pojawiają się na świecie i przemijają),       musi istnieć byt konieczny - Bóg 4 jeśli rzeczy...

Filozofia - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Filozofia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1869

bytu koniecznego jako źródła istnienia bytów przypadkowych.   4.         Niektóre rzeczy uznajemy...

Historia filozofii - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Gołembski
 • Historia filozofii
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1106

Anaksymander z Miletu (608 - 547 r. p.n.e.) najważniejsze dzieło - „O przyrodzie” był uczniem Talesa i kontynuował jego badania nad zasadą świata „wszystko albo jest zasadą, albo pochodzi od zasady” - dlatego zasadą jest bezkres (opeiron), ...

Anaksymander z Miletu - Szkoła elejska

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

Anaksymander z Miletu (608 - 547 r. p.n.e.) najważniejsze dzieło - „O przyrodzie” był uczniem Talesa i kontynuował jego badania nad zasadą świata „wszystko albo jest zasadą, albo pochodzi od zasady” - dlatego zasadą jest bezkres (opeiron), gd...

Arystoteles i Platon

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Filozofia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2415

Pierwszą postacią opisaną w notatce został Platon, można tu znaleźć informacje na temat jego życia, twórczości w postaci dialogów, często dzielonych na: dialogi wczesnego okresu, dialogi średniego okresu i dialogi późnego okresu. Później opisano jego poprzedników oraz rozwój filozofii Platona. ...

Filozofia - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4627

jest Bóg. Następny mówi nam o bycie koniecznym, którym jest Bóg i z którego biorą się byty przypadkowe...

Filozofia - praca

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1946

również pogląd zasadniczej różnicy między Bogiem a stworzeniem. Bóg jest bytem koniecznym i niezależnym...

Ubezpieczenia komunikacyjne, mienia i na życie

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1820

Zagadnienia poruszane w notatce są następujące. Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC.`Ubezpieczenia autocasco AC. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NW. Ubezpieczenia Zielona Karta. Ubezpieczenia mienia w transporcie. Ubezpieczeń gr...