Brutalizm

Brutalizm - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Czerner
 • Historia Architektury Współczesnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

Brutalizm, Brutalizm - nurt architektury późnego modernizmu powstały w końcu lat 40. XX wieku...

Melchior Wańkowicz

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gatunki dziennikarskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

autora : -uczestnik wydarzeń, pozycja świadka, rekonstruktora -język komunikatu wojskowego (brutalizm...

CARAVAGGIO.

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Marcin Fabiański
 • Historia nowożytna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533

na ich zwykłość i zbytni realizm postrzegany jako brutalizm, nadworny malarz zakonu joannitów na Malcie...

PRZEMOC I JEJ RODZAJE- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2961

egzekwowania sprawiają, że w szkołach podczas przerw dochodzi do aktów brutalizmu wśród uczniów. Uczniów całą...

Polityka społeczna

 • Polityka społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4718

się zauważyć inne, widoczne przejawy patologii: brutalizm, lęk społeczny, rywalizację oraz osamotnienie. Cechy...

Teoria komunikowania - wykład 6

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Marek Furmanek
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 651

włączają się w organizacje czasu wolnego typowego odbiorcy (brutalizmy po 23, reklamy w czasie największej...

Patologie społeczne

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Patologie społeczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4508

, brutalizm, cynizm, naruszanie norm społecznych, agresję - typowe objawy psychopatii. Istnieje pilna potrzeba...