Biskupstwo - strona 7

Historia książki - wykład 7

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

społeczną pełniły biskupstwa, kościoły i parafie. Zbiory księgozbiorów kościelnych musiały odgrywać...

Ireneusz z Lyonu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

z kolei, objął biskupstwo Klemens, który jeszcze osobiście znał Apostołów, utrzymywał z nim stosunki...

Rzeczpospolita Szlachecka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1225

urzędników (obwarowane różnymi ograniczeniami) decyzja o obsadzie biskupstw i niektórych innych stanowisk...

Geneza prawa wyznaniowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 616

, będzie w nim jedno arcybiskupstwo i pięć biskupstw. Art. 4. Znosi się niewola. Wszyscy obywatele są równi przed obliczem prawa. Stan...

Osoba prawna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

. Obsadzanie biskupstw - zasada kanoniczna polega na tym, że członkowie kapituły dokonują elekcji biskupa...

Kościół - historia i reformacja kościoła

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

w ich pragmatyce władzy, nie pozwalały na stosowanie wielkich wymagań od kandydatów na biskupstwa, zwłaszcza...

Osoba prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 133
Wyświetleń: 910

prawne instytucje ko cielne (biskupstwa, klasztory, przytu ki, fundacje) TEORIA FIKCJI tworzyli j sami...