Biosfera - strona 5

Ochrona przyrody

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Anna Miechówka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2324

- Biebrzański - Drawieński Rezerwaty biosfery w Polsce: Rezerwat Biosfery "Babia Góra" Białowieski Rezerwat...

Opracowane pytania z kolokwium

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2254

Pytania na kolokwium z zeszłych lat: Wyjaśnic i podac autora: personifikacja, retrogresja biosfera...

Elementy środowiska - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

WYKŁAD 3 08/03/2010 Tak określone środowisko naturalne człowieka znajduje się w biosferze...

Obieg węgla i azotu- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Chojnacka
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2107

z atmosfery do hydrosfery i litosfery, a przede wszystkim biosfery. Zdecydowana większość azotu wiązana...

Produkcja pierwotna i dekompozycja

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1008

biosfery i jej podjednostek. Jest to przejaw procesu oddychania. Dekompozycja dokonywana przez rośliny...

Ekologia Gatunki

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Irena Grześ
 • Ekologia zwierząt
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2842

, jaskinia. Ekosystem - wyodrębniony fragment biosfery, złożony z zwycyh organizmów (elementy biotyczne...

Kolokwium z ekologii, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

w jednym środowisku Biosfera jest to: d) strefa zamieszkała przez organizmy żywe Biotop jest to: c)miejsce...