Bilans obrotów bieżących - strona 7

Marketing usług - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

obrotów bieżących uległa polityka poprawie z 3,9% PKB w roku 2001 do 3,6% w roku 2002 - głównie dzięki...

Inflacja - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Szupejko
 • Makroekonomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 819

). Bilans obrotów bieżących - zawiera wielkości z bliansu handlowego, ale również transakcje usługowe...

Finanse międzynarodowe notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 5873
Wyświetleń: 8855

fundamentalne: jnflacja stopy prcentowe dochód narodowy deficyt albo nadwyżka w bilansie obrotów bieżących...

Rodzaje deficytu budżetowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1491

również służy jako wskaźnik oceny jego wpływu na bilans obrotów bieżących. Występowanie zjawisk inflacyjnych...

Wykład - polityka handlowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2002

- zestawienie transakcji jakie dana gospodarka realizuje za granicą Bilans obrotów bieżących saldo handlu...

Zagadnienia egzaminacyjne - Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183

i pieniężnym, efekt „wypychania”, „pułapka płynności”, bilans obrotów bieżących, bilans obrotów kapitałowych...

Pytania testowe cz. 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1344

, znaczących w wymianie światowej, produktów, znaczący wpływ tych zmian na bilans handlowy, bilans obrotów...

Wymiana międzynarodową

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

obrotów bieżących, bilansu obrotów kapitałowych W bilansie obrotów bieżących wyróżnia się następujące...