Bezrobocie frykcyjne - strona 7

Wykład - rynek pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

, - jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, - spełnia negatywne (inne niż w/w) przesłanki prawne. Bezrobocie...

Bezrobocie - Kwestia społeczna

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

przedmiotu wyróżnia się najczęściej trzy typy bezrobocia: frykcyjne - jest uważane za zdrową normę gospodarki...

Bezrobocie, inflacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

w sytuacji równowagi na rynku pracy bezrobocie frykcyjne - nieredukowalne minimum bezrobocia w dynamicznej...

Bezrobocie-opracowanie, I sem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

: - keynesowskie - klasyczne Bezrobocie frykcyjne: - związane jest z przerwami w zatrudnieniu z powodu poszukiwania...

Testy z mikroekonomii

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

 instrumentów pieniężnych w celu zredukowania bezrobocia.  Bezrobocie frykcyjne:  powstaje w wyniku spadku...

Testy-ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 784

bezrobocia naturalnego to przykład bezrobocia przymusowego to przykład bezrobocia frykcyjnego...