Testy-ekonomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testy-ekonomia - strona 1 Testy-ekonomia - strona 2 Testy-ekonomia - strona 3

Fragment notatki:

Przykładowy test egzaminacyjny
Podatek regresywny to:
gdy wszyscy podatnicy płacą ten sam procent dochodów
gdy wraz ze wzrostem dochodów nakładane są coraz mniejsze procentowe stawki podatkowe
gdy osoby wyżej zarabiające obciążane są wyższą procentową stawką podatkową
żadne z powyższych
Podatek od dochodów przedsiębiorstw jest przykładem:
podatku dochodowego
podatku konsumpcyjnego
podatku majątkowego
żadne z powyższych
Budżet państwa to:
plan finansowy dochodów państwa w danym okresie
plan finansowy wydatków państwa w danym okresie
brak prawidłowej odpowiedzi
Funkcja fiskalna budżetu związana jest z:
drukiem pieniądza
planowaniem wydatków państwa adekwatnym do potrzeb
planowaniem gromadzenia dochodów przez państwo adekwatnym do potrzeb żadne z powyższych
Według norm z Maastricht:
deficyt budżetowy może wynosić do 3 % PKB
dług publiczny może wynosić do 3 % PKB
państwa Unii Europejskiej państwa zostały zobowiązane do stosowania intensywnej wymiany handlowej
żadne z powyższych
Bimetalizm polega na:
używaniu tylko waluty złotej
używaniu waluty złotej i papierowej
używaniu waluty złotej i srebrnej
żadne z powyższych
Prosty mnożnik kreacji pieniądza (współczynnik kreacji depozytów) to:
jest odwrotnością stopy rezerw obowiązkowych jest niezależny od stopy rezerw obowiązkowych
jest tym większy im wyższa jest stopa rezerw obowiązkowych
żadne z powyższych
Do podstawowych funkcji banku centralnego nie zalicza się:
stabilizacji rynków finansowych
emisji pieniądza
udzielania kredytów osobom fizycznym
udzielania kredytów systemowi bankowemu
żadne z powyższych
Bank centralny w Polsce:
jest zobowiązany do współpracy z rządem w celu oddziaływania na koniunkturę w kraju
jest podległy Prezesowi Rady Ministrów (prezes Banku centralnego w składzie Rady Ministrów) i musi wypełniać polecenia rządu
prowadzi politykę stabilizacji waluty krajowej (złotówki) i jego polityka może stać w sprzeczności z polityką rządu
żadne z powyższych
Wzrost stopy rezerw obowiązkowych:


(…)

… początku układu współrzędnych
żadne z powyższych
22. Krzywa możliwości produkcyjnych:
pokazuje maksymalną wielkość produkcji w danym kraju w długim okresie
jest wyliczona dla gospodarki stosującej 20-godzinny dzień pracy
dotyczy krótkiego okresu
nie uwzględnia usług
23. Elastyczność cenowa popytu:
nigdy nie przyjmuje wartości ułamkowych
im jest wyższa tym lepiej dla przedsiębiorstw
im jest niższa…
… wynosi:
20%
0,2
0,8
1,16
5
żadne z powyższych
W PRL-u działało w Polsce :
tyle samo banków co obecnie
więcej banków nic obecnie lecz wszystkie były państwowe
tylko 5 banków pomiędzy którymi nie było konkurencji
żadne z powyższych
Bank centralny w PRL-u:
wypełniał funkcje banku komercyjnego
był niezależny od rządu
w pełni kontrolował podaż pieniądza
żadne z powyższych
15. Krańcowa skłonność do konsumpcji…
… popytu na inne dobra
25. Kosztem alternatywnym uzyskania dodatkowego jabłka jest:
cena tego jabłka
ilość pomarańcz, z których trzeba zrezygnować, aby wyprodukować to jabłko
czas i nawozy sztuczne niezbędne do wyprodukowania tego jabłka
różnica cen jabłek w zeszłym roku i w tym roku
żadne z powyższych
Przy pozostałych wielkościach nie zmienionych, jeśli cena dobra rośnie, to możemy oczekiwać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz