Bezpieczeństwo zewnętrzne pojęcie - strona 32

Systemy zarządzania jakością

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1295

sprowadza się to do wprowadzenia systemu zarządzania jakością. Pojęcie jakości produktu: Starożytne...

Systemy zarządzania jakością

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1295

sprowadza się to do wprowadzenia systemu zarządzania jakością. Pojęcie jakości produktu: Starożytne...

Cyberterroryzm i jego cechy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2114

Cyberterroryzm Bógdał- Brzezińska, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego...

Ryzyko-Wykład 1

 • dr Aneta Mikucka
 • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1099

, jak i działalności gospodarczej Podstawowe pojęcie nauk ekonomicznych a zwłaszcza finansów Słowo pochodzi od staro...

Wykład - Terytorium państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

suwerenność jest pojęciem historycznym, które w obliczu procesów globalizacyjnych wymaga dziś redefinicji...

Socjologia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1393

- akcentuje pojęcie państwa, pokazuje proces przekształcania wspólnoty w naród, państwo jako czynnik...

Dysonans poznawczy-opracowanie

 • mgr Tamara Gurtowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 483

pojęcie ja: suma całej wiedzy o sobie uwzględniająca tożsamość, zdolności i role uzasadnianie wysiłku...