Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne - strona 368

Pokrycie ciała

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Zoologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169

pinocytarnych i licznych mitochondriów. Zewnętrzna warstwa powłok oddzielona jest od warstwy wewnętrznej błoną...

Naród wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Gołembski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1379

przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi ład, zapewniający zasiedlającej jego terytorium społeczności...

Podmiotowość w prawie międzynarodowym - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

) Państwa unitarne  współcześnie większość istniejących państw; państwa które mimo wewnętrznych podziałów...

Pytania na egzamin - Traktat lizboński

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

bezpieczeństwa i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy przygranicznej. Porozumienie to zostało zawarte...

Wybrane zagadnienia z filozofii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

się kosmosem, zewnętrzną przyrodą a zagadnienia etyczne, psychologiczne jeśli traktowała to tylko ubocznie...

Prawo administracyjne - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Magdalena Małecka-Łyszczek
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3668

, fachowa. Podział kontroli: wewnętrzna (w ramach adm), zewnętrzna (poza strukturami); wstępna (kontroluje...

Zachowania organizacyjne w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1442

staramy się ustalic czy wywolane zostaly one czynnikami wewn czy zewn. Ustalenie to zal od 3 czynnikow...