Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne - strona 126

Instytucje Międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1036

jest także traktatem międzynarodowym Cele: Utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz stosowanie...

Kontrola PIP - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

PIP: -niezależna, zewnętrzna, państwowa -zewnętrzna ze względu na więzi organizacyjne, podlega...

Przegl_dy techniczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

dotyczących: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa poŜarowego, c) bezpieczeństwa uŜytkowania, d...

Wolność pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 826

wymiar wewnętrzny organizacyjna autonomia np. partia polityczna w. zewnętrzny - moż. podejmowania...

Narząd słuchu i równowagi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Histologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1393

falangowe - zewnętrzne (Deitersa) i wewnętrzne. Komórki falangowe wewnętrzne leżą przyśrodkowo od filarów...

Ewolucja nauki o organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1127

(wewnętrznych i zewnętrznych). Na rozwój organizacji należy patrzeć z punktu widzenia długookresowego horyzontu...