Bezpieczeństwo międzynarodowe - strona 15

Stosunki międzynarodowe - kompendium wiedzy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1645

1. Pojecie i specyfika stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe to transgraniczne interakcje podmiotów polityki w środowisku poliarchicznym. Trzy elementy ; podmiotem są suwerenne państwa i uczestnicy niesuwerenni, przedmiotem są działania wykraczające poza granice jednego państwa, śro...

Teoria Bezpieczeństwa - skrypt, egzamin

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Jerzy Konieczny
  • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 2114
Wyświetleń: 5957

zewnętrznymi. Bezpieczeństwo międzynarodowe - o jego istocie stanowi zespół warunków, norm i mechanizmów...

Wojna w Bośni i Hercegowinie-referat

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Alicja Curanovic
  • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1505

i bezpieczeństwa [w:] Ryszard Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, 2007 ...