Wojna w Bośni i Hercegowinie-referat

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wojna w Bośni i Hercegowinie-referat - strona 1 Wojna w Bośni i Hercegowinie-referat - strona 2 Wojna w Bośni i Hercegowinie-referat - strona 3

Fragment notatki:

WOJNA W BOŚNI I HERCEGOWINIE
Pozwolę sobie zacząć od zacytowania Henry'ego Kissingera, który stwierdził, że „uznanie przez NATO w 1992 r niepodległego, suwerennego państwa bośniackiego spowodowało nie narodziny państwa, lecz wojnę domową”. Jak doszło do samego proklamowania niepodległej Bośni i Hercegowiny?
W październiku 1991 r. muzułmańscy i chorwaccy przedstawiciele Prezydium Republiki przegłosowali memorandum o suwerenności. Jednak trzeci z narodów na terenie Bośni i Hercegowiny, Serbowie (zwani też Bośniackimi Serbami) byli temu przeciwni, gdyż taka decyzja powodowała zerwanie więzi z Belgradem. Serbowie natomiast chcieli nadal żyć w jednym państwie ze swoimi rodakami z Serbii.
Na początku 1992 istniała koncepcja stworzenia konfederacji z 3 autonomicznymi częściami, na wzór Szwajcarii. Słabość tego pomysłu tkwiła w wytyczeniu granic każdej z nich, zwłaszcza, że Serbowie nie ukrywali iż w przyszłości będą chcieli wystąpić z federacji. Pozwolę jeszcze sobie wspomnieć, że Chorwaci też mieli taki zamiar, jednakże woleli poczekać na dogodniejszy moment. Napięcia, pojawiająca się wzajemna niechęć między narodami, a co za tym idzie nieufność doprowadziły do pierwszych zamachów i incydentów zbrojnych.
Sytuację pogorszyła też decyzja Prezydium Republiki, podobnie jak niecałe pół roku wcześniej złożonego tylko z Chorwatów i Muzułmanów, w sprawie przeprowadzenia w dniach 29 II - 1 III 1992 r. referendum niepodległościowego.
Bośniaccy Serbowie pewni, że zostaną przegłosowani, zbojkotowali je. Jeszcze przed ogłoszeniem wyników proklamowali na północnych i wschodnich terenach państwo o nazwie Republika Serbska Bośni i Hercegowiny ze stolicą w Banja Luce, którego powierzchnia obejmowała prawie 2/3 terenów Bośni i Hercegowiny.
Przelało to czarę goryczy i kilka dni później rozpoczęła się wojna domowa.
Walki objęły najpierw teren Sarajewa, najbardziej skomplikowanego etnicznie regionu, by w następnym czasie rozciągnąć się także na tereny północno-wschodnie.
Nowe podziały etniczne nie zostały zaakceptowane przez społeczność międzynarodową, zatem Bośnia i Hercegowina, której niepodległość proklamował parlament 5 IV, została uznana za państwo niepodległe przez EWG już 6 , a przez USA 7 kwietnia. W dniu 22 V została wraz z Chorwacją i Słowenią przyjęta do ONZ, o czym chwilę temu pozwoliłem sobie wspomnieć i co wpłynęło na późniejszy rozwój a także rozstrzygnięcie wojny.
Wbrew krążącym opiniom, każde z walczących ugrupowań dopuściło się zbrodni i okrucieństw. Dokonywali ich głównie zwykli żołnierze, a także, co smutne, pijani oficerowie. Początkowo potępiano za to jedynie Serbów i FR Jugosławii, ponieważ dysponowała ona dawną armią, a władzę pełnili tam komuniści, obecnie podający się za socjalistów. W efekcie zawieszono ją w pracach KBWE z dniem 12 V, a ONZ wprowadziła 30 V embargo na dostawy broni i paliwa. Po pewnym czasie zauważono jednak rzecz oczywistą - winni znajdowali się po wszystkich stronach. O najbardziej znanym przykładzie takiego uogólnienia, że całe zło było winą Serbów wspomnę jeszcze za chwilę.


(…)

…, która to w październiku przygotowała Plan Vance'a-Owena, zakładający podział BiH na 7-10 okręgów autonomicznych, a także szereg innych założeń.
14 IX państwa EWG wysunęły koncepcję utworzenia nad Bośnią i Hercegowiną strefy zakazanej dla lotów bojowych, co zostało 9 X przyjęte w formie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. 16 XI sankcje zastosowane poprzednio na Serbię zostały rozciągnięte na wszystkie republiki byłej…
… niesprawiedliwą ocenę konfliktu.
W tym piętnowaniu uczestniczyły także tak poważne pisma jak francuski Le Monde, niemiecki Frankfurter Allgemeine Zeitung czy angielskie Guardian i Independent.
Bośnia od zawsze była państwem sztucznym, czego Zachód dostrzec nie był w stanie. I to jego postawa i zachowania przyczyniły się do wybuchu, rozwoju i wyniku wojny w Bośni. Można tylko zadawać sobie pytanie…
… na targowisku Markale, chociaż wiele wskazuje na to, że przeprowadzenie masowego zbrojnego ataku było przygotowane już wcześniej.
Na uwagę zasługuje także fakt, że odważnie wspierający amerykańskich rzeczników rozpoczęcia bombardowania Serbów bośniackich - Kofi Annan rok później został sekretarzem generalnym ONZ. Nie będzie zaskoczenia, jeśli powiem, że jego kandydaturę forsował oczywiście Waszyngton. Zdaniem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz