Bezpieczeństwo i higiena pracy - strona 31

Prawo pracy - zarys i charakterystyka

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dariusz Makowski
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2170

jest stosowana dyrektywa w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy osobom zatrudnionym...

Prawo pracy - opracowanie zagadnień

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Grzegorz Gołdziewicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1015

POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY Prawo pracy to ogół norm prawnych, które regulują stosunki związane z pracą człowieka. Przy czym pod pojęciem pracy rozumiemy: pracę podporządkowaną na warunkach dobrowolnie przyjętych wykonywaną osobiście w celach zarobkowych przez osobę fizyczną, zwaną pracownik...

Etyka w zarządzaniu-wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 2093
Wyświetleń: 4942

i higienę pracy  Uczciwe traktowanie pracowników  Unikanie udziału w przekupstwie i korupcji Obowiązki...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Janusz Marek
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2884

nad dziećmi; zarządzanie placami; specjalistyczne porady prawne; usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny...