Prawo pracy - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo pracy - opracowanie zagadnień - strona 1 Prawo pracy - opracowanie zagadnień - strona 2 Prawo pracy - opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY
Prawo pracy to ogół norm prawnych, które regulują stosunki związane z pracą człowieka. Przy czym pod pojęciem pracy rozumiemy:
pracę podporządkowaną
na warunkach dobrowolnie przyjętych
wykonywaną osobiście w celach zarobkowych przez osobę fizyczną, zwaną pracownikiem
na rzecz i pod kierownictwem drugiej osoby zwanej pracodawcą
Praca dobrowolnie podporządkowana przeciwstawiana jest tzw. pracy jednostronnie wyznaczanej(szczególna zależność podmiotu wykonującego pracę od podmiotu kierującego nią, brak wpływu na ustalanie warunków świadczenia pracy). Np.: nieodpłatna praca na cele społeczne, praca żołnierzy, praca więźniów. Prawo pracy obejmuje swym zakresem sprawowanie funkcji publicznych, nie obejmuje zaś służby w formacjach zmilitaryzowanych(regulują to pragmatyki służbowe należące do prawa administracyjnego)
Przedmiotem prawa pracy są społeczne stosunki pracy podporządkowanej i stosunki, które ze stosunkami pracy pozostają w ścisłym związku. Nie obejmuje stosunków ubezpieczenia społecznego.
Stosunki wchodzące w skład przedmiotu prawa pracy możemy podzielić następująco:
zobowiązaniowe stosunki pracy
-zachodzące pomiędzy pracodawcami a pracownikami świadczącymi za wynagrodzeniem pracę podporządkowaną, np..stosunki pracy w kulturze, stosunki zatrudnienia w administracji publicznej
stosunki towarzyszące stosunkom pracy w określonych przez prawo sytuacjach
-szczególnie stosunki służące realizacji polityki państwa w dziedzinie zatrudnienia i nadzoru nad warunkami pracy(stosunki ochrony pracy)
stosunki procesowe prawa pracy
-zachodzą między stronami stosunku pracy(pracodawcą a pracownikiem)w związku z naruszeniem przez jedną ze stron przepisów prawa pracy
administracyjne stosunki prawa pracy
-stosunki organizacyjne związane z prowadzeniem przez państwo i inne podmioty polityki w dziedzinie zatrudnienia
-obejmuje stosunki w jakich z organami pośrednictwa pracy pozostają osoby poszukujące pracy
-NIE MAJĄ charakteru zobowiązaniowego -działalność wykonywana za pomocą metod administracyjnoprawnych, organy wyposażone w kompetencje władcze
zbiorowe stosunki pracy
-dotyczą praw i interesów grupowych: pracowników, pracodawców i ich organizacji, związków zawodowych i załóg pracowniczych
-ze względu na znaczenie tej grupy stosunków dokonuje się podziału prawa pracy na:
1. indywidualne(normy zaliczane do umownego i ochronnego prawa pracy)
zbiorowe(problematyka związków zawodowych, układów zbiorowych pracy i sporów zbiorowych)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz