Bezkręgowce denne - strona 4

Nazwy i system Arystotelesa-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Logika prawnicza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 966

, że tylko niektórzy prawnicy są politykami. Z: Tylko niektóre ssaki są bezkręgowcami. Z: Tylko czyny nakazane...

Skały osadowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1372

róŜnych bezkręgowców, małŜy ramienionogów, amonitów, łodzików lub ślimaków WAPIEŃ MUSZLOWY • wapienie...

Królestwo protista - opis

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2891

ma ciało o długości do 2 mm. Występuje najczęściej wśród roślin i w osadach dennych. Rodzaj Centropyxis...

Formy i typy próchnicy w glebie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Bernard Gross
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1596

udział biorą głównie grzyby acidofilne oraz wykazujące małą aktywność bezkręgowce. W takich warunkach...

Skały osadowe w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1309

różnych bezkręgowców, małży ramienionogów, amonitów, łodzików lub ślimaków WAPIEŃ MUSZLOWY • wapienie...

Saprobowość i systemy saprobów

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3045

- mało zanieczyszczone (proc. utl. zakończone, muł denny jest zmineralizowany, bakterie mniej niż tysiąc/mililitr, rozwój...

Farmy wiatrowe w rejonach morskich

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

): Lokalne zniszczenie i przerwanie ciągłości biocenoz dennych, Zakłócenie migracji (ryby, ptaki i ssaki...