Królestwo protista - opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 952
Wyświetleń: 3759
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Królestwo protista - opis - strona 1 Królestwo protista - opis - strona 2 Królestwo protista - opis - strona 3

Fragment notatki:

Protisty (Protista), królestwo organizmów eukariotycznych.Jedno z pięciu królestw eukariontów według Cavaliera-Smitha, obejmujące te organizmy, które nie weszły w skład: chromistów , grzybów , roślin i zwierząt.
Protisty posiadają zarówno cechy zwierząt jak i roślin. Pozycja królestwa Protista w drzewie rodowym eukariontów jest trudna do ustalenia, prawdopodobnie z nich wywodzą się współczesne glony, grzyby, rośliny i zwierzęta. Podział systematyczny tej grupy jest podziałem sztucznym (nie odzwierciedlającym filogenezy). Podejmuje się próby stworzenia naturalnego podziału, ostateczna klasyfikacja nie jest ustalona.PROTISTA ZWIERZĘCOPODOBNE:

Dawniej należące do zwierząt (typ Pierwotniaki - Protozoa). Z reguły są cudzożywne (pochłaniają pokarm drogą
fagocytozy) - nie mają strzępek (jak protisty grzybopodobne), chloroplastów (jak większość glonów) ani ściany komórkowej (cecha komórek typowo zwierzęcych). Są organizmami jednokomórkowymi zamieszkującymi środowiska wodne lub wilgotne, często pasożytujące i wywołujące wiele chorób roślinnych i zwierzęcych.Typ KORZENIONÓŻKI – Rhizopoda Korzenionóżki (Rhizopoda) - t o typ w królestwie pierwotniaków z awierający setki gatunków ameb i amebopodobnych organizmów o zmiennym kształcie ciała, poruszające się przy pomoc y nibynóżek, kt óre służą również do zdobywania pokarmu. Zamieszkują środowiska wodne lub wilgotne, liczne gatunki są pasożytami zwierząt i roślin. Wiekszość tych organizmów żyje w słonych wodach, ale istnieją także słodkowodne, które żyją w mułach stawów, na wilgotnych skrawkach mechu, a nawet w wilgotnej glebie. Rozmnażają się poprzez podział komórki. Korzenionóżki odznaczają się tym, że ich ciało, dzięki bardzo cienkiej pelikuli, nie ma stałego kształtu i porusza się na zasadzie przesuwania półpłynnej masy cytoplazmy , która wyciąga się w wypustki. Służą one nie tylko do poruszania się, ale i do odżywiania. Rodzaj Pelomyxa ma ciało o długości do 2 mm. Występuje najczęściej wśród roślin i w osadach dennych. Rodzaj Centropyxis ma skorupkę o długości do 0,40 mm. Skorupka jest w kształcie dysku, kulista lub wydłużona, z kolcami lub bez, pokryta mineralnymi płytkami. Często występuje wśród mchu torfowca Sphagnum w ple sucharów.

Typ PROMIENIONÓŻKI – Actinopoda Promienionóżki (Actinopoda) to typ (…) organicznymi. Galaretowata substancja jest często zasiedlana przez sinice, bakterie siarkowe, okrzemki, itp.

Typ SPOROWCE – Sporozoa

Sporowce - typ protistów obejmujący jednokomórkowe organizmy pasożytnicze, nie posiadające organelli ruchu ani też wodniczek tętniących. W górnej części komórki występuje zespół organelli umożliwiający im wnikanie do komórek gospodarzy, tzw. aparat apikalny.


Wytwarzają formy (…) i mineralne,


- zapewniają ciągłość krążenia pierwiastków


- wykorzystywane są jako nawóz naturalny


- są paszą dla zwierząt


- są pokarmem dla ludzi


- wykorzystywane są w przemyśle: spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym;w mikrobiologii jako podłoże do hodowli bakterii (związek żelujący - otrzymywany z
krasnorostów - agar).

(...)


otwornice planktonowe oraz bentosowe zasiedlające płytkie wody mogą zawierać w swej plazmie endosymbiotyczne komórki okrzemek, bruzdnic i zielenic,które migrują na zewnątrz do retikulopodiów w celu zwiększenia ekspozycji na światłoTypy skorupek  • organiczne - kompleks protein i mukopolisacharydów wydzielany przez komórkę

  • aglutynowane - materiał zebrany ze środowiska: ziarna piasku, okrzemki, igły gąbek;

  • wbudowany w warstwę mukopolisacharydową

  • wapienne

    - porcelanowe

    - szkliste

    - mikrogranulowane (perforowane)Cykl życiowy
Spośród opisanych gatunków, cykl życiowy poznany został u zaledwie około 20 gatunków. Występuje tu wielka różnorodność pod względem sposobu reprodukcji, jakkolwiek regularne następowanie po sobie pokoleń rozmnażających się w sposób płciowy i bezpłciowy jest cechą… razy więcej materiału genetycznego niż mikronukleus.


Rozmnażanie
Orzęski rozmnażają się wyłącznie bezpłciowo, przez poprzeczny podział komórkowy. Podczas podziału mikronukleus ulega mitozie, a makronukleus przewęża się i jest dzielonypomiędzy komórki potomne, mniej więcej po połowie.Ich odrębność od innych protistów polega na tym że one jako jedyne przeprowadzają proces koniugacji z udziałem aparatu…

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz