Bezinteresowność - strona 12

Czechowicz Wybór poezji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 112
Wyświetleń: 791

” - akcentował tu rolę wizjonerstwa, swobodnej wyobraźni, kreacyjności, postawę moralną artysty, bezinteresowność...

Teoria i metodyka rekreacji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 343
Wyświetleń: 7140

- od codziennego życia, obowiązków w pracy i domu; bezinteresowność - brak motywacji ekonomicznych; zabawa...

Pedagogika Opiekuńcza

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Pedagogika
Pobrań: 952
Wyświetleń: 10381

cykliczności i permanentności zaspokajania dwóch różnych pod tymi względami grup potrzeb; — bezinteresowność...

Etyka zawodu socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Witold Kawecki
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

społecznym. Pracownika nauki obowiązują przede wszystkim normy prawdomówności i bezinteresowności. Zasady...

Pedagogika opiekuńcza

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr Grażyna Miłkowska
 • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA 1. Początki opieki w aspekcie religijnym i etyce świeckiej Zdzisław Dąbrowski: opieka jest opartym na działalności kompensacyjnej ciągłym i bezinteresownym zaspakajaniem przez opiekuna ponadpodmiotowych potrzeb podopiecznego w nawiązanym stosunku opiekuńczym. Ponadpodmioto...

Spowiednik - podstawy doktrynalno-historyczne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

charakterystyczne cechy Bożego miłosierdzia, jakimi są bezinteresowność daru Bożego, czułość podobna...

"Zbrodnia i kara" - opracowanie utworu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1771

się w dziewczynie. Zaimponowała mu jej wyrozumiałość, dobroć, bezinteresowność i duchowa wielkość, która „zupełnie...